Planowanie miast - strona 2

note /search

Wykład - mapa grup strategicznych, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

Mapa grup strategicznych Stanowi narzędzie umożliwiające poznanie rozkładu konkurencji w sektorze przy założeniu ze rywalizacja toczy się wewnątrz grup jak i między nimi. Grupa strategiczna to grupa firm, które stosują podobne strategie konkurencji, maja zbliżone zasoby i umiejętności, kieruj ofer...

Wykład - metoda AFN, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2863

METODA AFN- zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie Potrzebne dodatkowe fundusze AFN firma może określić szacując wielkość nowych aktywów potrzebnych do uzyskania wzrostu wielkości sprzedaży, a następnie odejmując od tej wielkości fundusze automatycznie generowane w ramach działalności operacyjn...

Wykład - modele i plan planowania finansowego, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1904

MODELE I PLAN PLANOWANIE FINANSOWEGO Modele planowania Model planowania odgórnego (kształtującego) - wyznaczanie miejsca firmy w przyszłości i przypisywanie do tego działań Model planowania oddolnego (przewidującego) Model planowania odgórnego wyróżnia trzy poziomy: planowanie strategiczne- pla...

Wykład - opracowanie i wdrażanie strategii, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Opracowanie i wdrażanie strategii Po dokonaniu analizy strategicznej przedsiębiorstwa przechodzimy do etapu opracowania i wdrażania strategii. Model tworzenia strategii i jej opisu został zaproponowany przez amerykańskich naukowców Kaplana i Nortona. Model Kaplana i Hortona Misja firmy System w...

Wykład - planowanie finansowe, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

PLANOWANIE FINANSOWE Planowanie- aktywne kształtowanie przyszłości, wyznaczanie miejsca i pozycji przedsiębiorstwa w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Planowanie jest związane z zarządzaniem finansami, jest elementem procesu zarządzania w przedsiębiorstwie (planowanie, organizowanie, motywowanie, k...

Wykład - planowanie strategiczne, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Planowanie miast
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Planowanie strategiczne Planowanie strategiczne polega na wyznaczeniu podstawowych zadań gospodarczych wynikających z celów strategicznych, przypisaniu im niezbędnych środków do wykonania oraz ustaleniu realnych i skutecznych sposobów wykonania tych zadań. Cechy planowania strategicznego: 1.Okreś...