Wykład - modele i plan planowania finansowego, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - modele i plan planowania finansowego, sem IV - strona 1 Wykład - modele i plan planowania finansowego, sem IV - strona 2 Wykład - modele i plan planowania finansowego, sem IV - strona 3

Fragment notatki:

MODELE I PLAN PLANOWANIE FINANSOWEGO
Modele planowania
Model planowania odgórnego (kształtującego) - wyznaczanie miejsca firmy w przyszłości i przypisywanie do tego działań
Model planowania oddolnego (przewidującego)
Model planowania odgórnego wyróżnia trzy poziomy:
planowanie strategiczne- planowanie długofalowe- 5-10 lat
planowanie projektowe- projekty rozwojowe- 2-5 lat
planowanie operacyjne- budżetowanie, krótkookresowe- do 1 roku
a)planowanie strategiczne to proces ustalania długookresowych celów przedsiębiorstwa, dokonywania systematycznej analizy otoczenia i potencjału firmy oraz podejmowania decyzji co do alokacji zasobów i sposobów realizacji założonych celów. Rozpoczyna się od analizy strategicznej (ustalenie firmy w gospodarce, szans i zagrożeń), następnie formułowana jest misja i wizja, ustalane cele strategiczne ogólne i szczegółowe.
Istnieją dwa podejścia do planowania strategicznego:
podejście tradycyjne- Portera: przekładanie celów i zadań na działania poprzez strategie funkcjonalne
podejście nowoczesne- Kaplana i Nortona: przekładanie celów i zadań na działania poprzez mapę strategii i strategiczną kartę wyników
b)planowanie projektów- dotyczy planowania projektów badawczych, inwestycyjnych i rozwojowych. Projekty te umiejscawiamy w harmonogramach 10-letnich, ale obejmujących okres do 5 lat. Projekty mają określony czas realizacji.
c)planowanie operacyjne- dotyczy rozpisywania zadań i działań na okresy do 1 roku w podziale na kwartały. Opracowany jest budżet czyli plan działania firmy na najbliższe 12 miesięcy, który przypisuje środki rzeczowe i finansowe do realizowanych zadań. Budżet opracowywany jest według metody „od zera”. Następuje weryfikacja planu czyli kontrola.
Model planowania oddolnego wyróżnia trzy poziomy:
Analiza przeszłości- dokonujemy analizy działania firmy wstecz 1-3 lata. Składa się z analizy rynku, finansowej, ekonomicznej, konkurencji oraz SWOT. Na bazie tych informacji formułuje się prognozę, która obejmuje przewidywany plan inwestycyjny i plan działania.
Plan przewidujący- obejmuje okres 1-3 lata wprzód, opracowywane są prognozy inwestycyjne i działań rozwojowych.
Plan krótkoterminowy operacyjny- dotyczy okresu 1 roku i obejmuje ustalenie budżetu metodą przyrostową.
Elementy planowania:
Podmiot planowania- kogo dotyczy i dla kogo jest tworzony plan (całe przedsiębiorstwo, komórka organizacyjna, wydział, centra controlingowe, koszty, przychody itp.)
Przedmiot planowania- wyraża wymiar rzeczowy planowania, np. plan produkcji A, plan badań, plan kosztów zużycia, plan osiągania określonych wyników. Plan jednostki składa się z kilku planów rzeczowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz