Wykład - etapy analizy strategicznej, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - etapy analizy strategicznej, sem IV - strona 1 Wykład - etapy analizy strategicznej, sem IV - strona 2

Fragment notatki:

ETAPY ANALIZY STRATEGICZNEJ
Analiza zewnętrzną otoczenia z podziałem na: - analizę otoczenia ogólnego - dalsze, makrootoczenie
- analizę otoczenia bliższego - konkurencyjne, mikrootoczenie
2. analiza potencjału przedsiębiorstwa
3. zestawienie wynikowa z otoczenia i zasobów w celu skumulowania wariantów strategii
Analiza otoczenia ogólnego - makrootoczenie
Makrootoczenie
Są to warunki działania wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących w danym miejscu i czasie (klimat, sytuacja gospodarcza kraju, regionu infrastruktura, prawo, upodobania ludności, normy kulturowe)
Cecha makrootoczenie- istotnie wpływa na możliwości działania i rozwoju przedsiębiorstw
Metody badania makrootoczenia
Wyróżniamy następujące metody badania otoczenia ogólnego:
- analiza PEST
- analiza PRESTCOM
- analiza DEEPLIST
Ponadto wykorzystuje się:
- analiza kluczowych czynników sukcesu
- benchmarking
- analizę interesariuszy
Analiza PEST polega na identyfikacji już zachodzących potencjalnych zmian czynników w otoczeniu ogólnym pod kątem ich wpływu na firmę
Analizowane są:
- czynniki polityczne- przepisy antymonopolowe, prowadzenia działalności gospodarczej, prawo pracy. Stabilność polityki państwa. Dostosowanie się do przepisów UE
- czynniki ekonomiczne - poziom bezrobocia, inflacja, PKB, poziom importu eksportu, wysokość podatków, stopy procentowej, kursy walut
- czynniki społeczno - kulturowe - struktura ludności wg płci, wieku, dochodów, wykształcenia, styl życia, mobilność kulturowa
- czynniki technologiczne i techniczne - poziom technologii, transfer technologii w kraju i z zagranicy, infrastruktura, poziom informatyzacji przedsiębiorstw
Analiza PRESTCOM
Oprócz wspomnianych czynników badane są dodatkowo:
- czynniki konkurencyjne - liczba konkurentów natężenie i rodzaj konkurencji, siła przetargowa dostawców i nabywców, faza rozwoju sektora
- czynniki organizacyjne - forma organizacyjno - prawna przedsiębiorstwa, relacje filii i firmy matki, powiązane z partnerami biznesowymi
- czynniki rynkowe - wielkość rynku, wielkość popytu na dane produkty, faza cyklu życia wyrobów usług, kanały dystrybucji
Analiza DEEPLIST
- demograficzne
- ekonomiczne
- ekologiczne
- polityczne
- prawne
- informacyjne - stosowane systemy informatyczne, bazy danych, stopień informatyzacji branży
- społeczne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz