Wykład - kluczowe czynniki sukcesu, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - kluczowe czynniki sukcesu, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

Kluczowe czynniki sukcesu (KCS)
Są to zasoby, kompetencje i umiejętności, które tworzą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na danym rynku obecnie i mogą zadecydować o możliwości osiągnięcia przez nie sukcesu w przyszłości
Wskazują gdzie należy podejmować decyzje strategiczne przedsiębiorstwa.
KCS decydują o tym, że klienci wybierają określone produkty, a konkurenci chętnie wchodzą w kooperacje
KCS zależą w istotny sposób od specyfiki sektora regionu bądź kraju, w którym działa dana firma.
Grupy kluczowe czynników sukcesu:
Pozycja przedsiębiorstwa na rynku - KCS udział procentowy naszego przedsiębiorstwa w rynku. Są to branże w których udział w rynku świadczy o przewadze konkurencyjnej, utrzymanie wysokiego udziału w rynku gwarantuje sukces. Wiąże się tez z odległością najbliższego konkurenta - dystans w udziale na rynku do głównego konkurenta
Pozycja w dziedzinie kosztów - jaki jest poziom kosztów u nas w porównaniu do konkurencji, czy możemy stosować strategie panowania nad kosztami. Pozycja w dziedzinie kosztów - ważną kwestia jest udział kosztów stałych które nie należą od poziomu produkcji świadczonych usług. Wysokie koszty stale wymagają wysokiej aktywności, bowiem wysoki jest BEP. Relacja kosztów stałych do zmiennych może być decydująca do osiągnięcia sukcesów przedsiębiorstwa
Rentowność i potencjał finansowy firmy - jako czynnik sukcesu: nadwyżka finansowa, zyskowność, rentowność, poszczególnych produktów, prognozowana nadwyżka cashflow
Kompetencje techniczne i organizacyjne - nowoczesność, innowacyjność produktów, umiejętności kadry kierowniczej, pracowników, zdolność do realizowania strategii
Image firmy - jej marka obecność na rynku. Przedsiębiorstwa budowlane - KCS : zdolności marketingowe (umiejętności wygrywania przetargów, obecność na rynku, znajomość oferty innych)
Kluczowe czynniki sukcesu dla banku :
Silna marka - zaufanie klientów
Wielkość banku - liczba placówek oddziałów
Technologia informatyczna - bankowość elektroniczna
Innowacyjność - wyższa jakość operacji, sprawne procedury rozliczeniowe
Zakres oferowanych usług- kompleksowość rozwiązań (np. dla dużych klientów prowadzenie rachunku, kredyty, leasing, factoring, usługi zarządzania gotówka)
Poziom świadczonych usług - szybkość, poprawność realizacji zleceń
Poziom cen - wysokość marż, prowizji, oprocentowanie depozytów i kredytów ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz