Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 3

Zagadnienia na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

1. Wymień i scharakteryzuj cele kierowania zasobami ludzkimi. Cele kierowania zasobami ludzkimi 1.Dobór, utrzymanie i kwalifikowanie pracowników Przewidywanie potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników w średnim i długim okresie oraz określenie ról i zadań każdego z nich Zatrudnianie no...

Wstęp do sakramentów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1491

KANONY WSTĘPNE DO NORM DOTYCZĄCYCH ZADANIA UŚWIĘCANIA Eklezjologia uczy, że Kościół w swojej działalności dla zrealizowania swojego zbawczego celu wykonuje trzy zasadnicze zadania (munera): 1) zadanie nauczania (munus docendi); 2) zadanie uświęcania (munus sanctificandi); 3) zadanie pasterzowa...

Średniowiecze a rozwój uniwersytetów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1575

praca na konwersatorium z przedmiotu„Rola prawa w kulturze średniowiecza” Mikołaj Erbel Robert Piniło Łukasz Słabek Emil Zaorski Wpływ prawa na rozwój średniowiecznych uniwersytetów 1. Średniowiecze 1.1 Charakterystyka średniowiecza Średniowiecze jest epoką obejmującą aż 1000 lat (od V do XV...

Communicatio in sacris - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Communicatio in sacris
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2569

COMMUNICATIO IN SACRIS ŹRÓDŁA: KKKW, kan. 670 i 671. KPK, kan. 844. Concilium Oecumenicum Vaticanum II: Paulus Papa VI una cum Concilii Patribus, Decretum de oecumenismo Unitatis redintegratio, 21.11. 1964, AAS 57 (1965) s. 90-112; tekst polski: Sobór Watykaoski II, Konstytucje, dekrety, dekla...

Duszpasterstwo migrantów w prawie kanonicznym - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

Ks. prof. dr Leszek Adamowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa Duszpasterstwo emigrantów w prawie kanonicznym. Zarys problematyki po wydaniu Instrukcji Erga migrantes caritas Christi Sługa Boży Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Pastores gregis napisał: „Wędrówki ludów osiągnę...

Opracowane zagadnienia na egzamin - Majątek trwały firmy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1421

Wymień składnik majątku trwałego firmy Wartości niematerialne i prawne. Koszty poniesione przy założeniu lub rozszerzeniu spółki akcyjnej Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości nie materialne i prawne (WNiP) Zaliczki na poczet WNiP Rzeczowy majątek trwały Grunty własne Budynki i...

Sylabus z rachunkowości finansowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1456

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SYLABUS Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w ciągu roku obrotowego i na koniec (wg wartości początkowej) Definicje, klasyfikacje. Wycena, amortyzacja (umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).ustalenie wysokości Odpisy z tytułu trwa...

Wykłady z rachunkowości finansowej z 2006 r.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 903

dr Alicja Oniszczuk 04-03-2006 Wykład I Rachunkowość jest to system ciągłego w czasie (od powstania przedsiębiorstwa do zakończenia jego działalności z jakiejkolwiek przyczyny) ewidencjonowania operacji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz prezentowania wyników tej ewidencji w sprawoz...

Pojęcia z podstaw rachunkowości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Helena Żukowska
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1232

RACHUNKOWOŚĆ- system ewidencyjno* - sprawozdawczy**. System zapamiętywania zdarzeń na kontach bankowych. *system rejestrowania zdarzeń (tylko operacji), które zachodzą w przedsiębiorstwie, a mają wpływ na jego majątek (środki trwałe, należności...) **sprawozdanie składa się z: bilansu, rachunku zy...

Opracowanie wykładów z analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Jacek Bednarz
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 889

Etapy kontroli finansowej: wskazywanie celu prognozowanie poziom planowania finansowego budżetowanie pozyskiwanie informacji poziom kontroli finansowej monitoring i analiza Analiza finansowa ma swoje początki w 2 połowie XIX w., w ...