Opracowanie wykładów z analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie wykładów z analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa - strona 1 Opracowanie wykładów z analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa - strona 2 Opracowanie wykładów z analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Etapy kontroli finansowej:
wskazywanie celu
prognozowanie poziom planowania finansowego
budżetowanie
pozyskiwanie informacji poziom kontroli finansowej
monitoring i analiza
Analiza finansowa ma swoje początki w 2 połowie XIX w., w systemie anglosaskim.
Analiza - gr. rozkładanie pewnej całości na części składowe, rozpatrywanie każdej części osobno w procesie poznania i doświadczenia
Analiza jako działalność praktyczna polega na badaniu stanów ekonomicznych, podstawą do tego jest wiedza o prawidłowościach.
Stan - wielkość, która odnosi się do danego majątku w czasie.
Funkcje analizy ekonomicznej:
poznawcza
informacyjna
kontrolna
oceniająca
Wymogi dla dobrej analizy:
Przydatne i praktycznie użyteczne;
Zagadnienia najistotniejsze;
Kompleksowo ujmować temat i uwzględniać wszystkie elementy;
Poprawnie prowadzona analiza (zweryfikowane dane jeśli są porównywalne);
Wyniki bliskie momentowi powstania zjawiska i podejmowania decyzji;
Zawierać właściwe, obiektywne stwierdzenia stanu faktycznego;
Wyjaśniać odchylenie od bazy porównawczej;
Ujawniać nieprawidłowości, negatywne zjawiska oraz ograniczenia;
Wskazuje przyczyny i skutki badanych zjawisk i odnosi je do czynników, które je tworzą;
Udzielać wyczerpujących odpowiedzi na stawiane zasadne pytania;
Przedstawiać wyniki w sposób zwięzły, zrozumiały i przejrzysty;
Należy uzasadniać wnioski;
Określać problemy;
Wnioski zwięzłe;
Proponować określone decyzje w celu poprawy funkcjonowania jednostki.
Podstawowe etapy badań ekonomicznych:
Dokładne zdefiniowanie obiektu badań (przedmiot, zakres, cel);
Określenie rodzaju i źródeł informacji liczbowych i nieliczbowych;
Wybór kryterium oceny badanego zjawiska lub procesu;
Wybór odpowiedniej metody badań;
Wybór odpowiedniej miary;
Ustalenie bazy odniesienia (analiza porównawcza);
Wybór formy ilustracji wyników analizy;
Określenie odbiorcy wyników;
Zebranie, usystematyzowanie, zweryfikowanie liczbowych materiałów źródłowych;
Przeanalizowanie materiału pod kątem kompletności;
Wstępna hipoteza;
Ustalenie dziedzin szczegółowej analizy;
Rozłożyć przedmiot badań na możliwie proste części składowe;
Zebrać informacje na temat czynników, które miały wpływ;


(…)

…. (kapitał stały- majątek trwały). Nie powinniśmy finansować majątku trwałego przez kapitał bieżący. Współczynnik wypłacalności bieżącej niższy niż norma, może oznaczać problemy finansowe z powodu ujemnego kapitału obrotowego.
Przedmiot analizy finansowej:
Stan finansowy- statycznie ujęcie przedmiotu analizy, obrazuje wyposażenie przedsiębiorstw a także finansowe pokrycie źródeł finansowania. Analiza stanu…
just in time -dostawa dokładnie na czas, np. fabryki samolotów- nie będzie nadmiernych zapasów materiałowych - pieniądz jest uwiązany w tych zapasach
rytmiczność realizowania
rytmiczność płacenia przez naszych odbiorców- różne okresy zapłaty naszych należności, nie jest już taka rytmiczna
1. rotacja zobowiązań= zobowiązania krótkoterminowe *360
przychody ze sprzedaży
rotacja należności= należności krótkoterminowe (w majątku obrotowym) *360
przychody ze sprzedaży
rotacja zapasów= zapasy *360
przychody ze sprzedaży
Cykl operacyjny: liczba dni uzyskana z sumy rotacji należności i rotacji zapasów.
Cykl gotówkowy: cykl operacyjny- rotacja zobowiązań. Wynik dodatni- nie mamy kłopotów z płynnością, wynik ujemny- mamy kłopoty z płynnością.
Wskaźnik rotacji należności- wskaźnik rotacji zobowiązań: ile dni…

funkcyjna- rozkłada elementy, bada związki między nimi
logiczna-bada związki między elementami oraz pojemność logiczną, prawdziwe znaczenie
Analiza przyczynowa polega na określeniu pośrednich związków między składnikami ekonomicznymi.
Prezentacje wyników analizy:
liczbowa
opisowa
graficzna
Złota reguła bilansu - majątek trwały powinien być finansowany kapitałem własnym, a w ostateczności kapitałem stałym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz