Analiza ekonomiczno-finansowa

note /search

Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 1 (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 917

ANALIZA EKONOMICZNO- FINANSOWA Literatura: L. Bednarski „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie” PWE, W-Wa 2007 M. Jerzemowska „Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie” PWE, W-wa 2006 Wykład 1 Analiza ekonomiczno finansowa: Ułatwia postawienie diagnozy stanu przedsiębiorstwa, Pozwala podejmować...

Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 2 (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Wykład 2 22.02.2011 Cele analizy ekonomiczno- finansowej mają charakter: ogólny- syntetyczne określenie stanu finansowego, weryfikowanie decyzji rozwojowych, poszukiwanie rezerw efektywnościowych firmy, szczegółowy- wyjaśnienie przyczyn pogorszenia płynności wyników, wysokiej dynamiki kosztów, wp...

Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 4 (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162

Wykład 4 08.03.2911 Suma sald przepływów gotówkowych z trzech obszarów działalności firmy (operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej) wyznacza globalne saldo gotówkowe, które odzwierciedla zmiany w zasobach gotówkowych firmy, jakie nastąpiły w okresie, dla którego sporządzamy rachunek przepływów środ...

Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 6 (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Wykład 6 22.03.2011 Analiza majątku trwałego Majątek trwały w zasadniczym stopniu decyduje o możliwościach wytwórczych firmy. Jest on zaangażowany w przedsiębiorstwie na okres dłuższy niż jeden rok. Rozwój majątku, procesy inwestycyjne, wiążą się z koniecznością wydatkowania na ogół dużych kwot p...

Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 7 (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Wykład 7 29.03.2011 Cykl obrotowy firmy Składniki kapitału obrotowego, aktywa obrotowe i zobowiązania bieżące, znajdują się w ciągłym obrocie, są stale odnawialne. Wszystkie procesy krążenia składników aktywów obrotowych w firmie tworzą ...

Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 8 (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Wykład 8 05.04.2011 Rentowność działalności - popularny wskaźnik wykorzystywany w różnego rodzaju analizach z uwagi na to, że wskazuje czynniki wpływające na pomnażanie kapitału właścicieli, co sprzyja maksymalizacji wartości podmiotu gospodarczego dzieki powiązaniu wyników finansowych z przychodam...

Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 11 (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Wykład 11 10.05.20011 Do zasad tych należy złota reguła finansowania, wg której nie należy zadłużać firmy ponad wartości kapitałów własnych. Zatem stopień zadłużenia firmy nie powinien przekroczyć 50%, a więc udział kapitałów obcych powinien b...

Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 12 (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

.Wykład 12 17.05.2011 Wyróżniamy analizę wyniku finansowego: W wielkościach absolutnych, W wielkościach względnych- analiza rentowności lub zyskowności. W analizie rentowności stosuje się wzajemnie powiązany system wskaźników obejmujący rentowność: obrotu (sprzedaży), majątku, kapitałów. Porówna...

Wzory, (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

Cykl operacyjny brutto COB=CRZ+CRN ; ZRZ- cykl rotacji zapasów CRN- cykl rotacji należności Cykl konwersji gotówki CKG=COB-CRkok CKG=CRZ+CRN-CRkok lepiej jak jest ujemny, gdy CKGjest dłuższy niż COB Dynamika D=A1/A0 *100% dynamika przychodów i zysków była mniejsza:wartości zmalały, wartości pozost...