Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 11 (SEM IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wykład 11 10.05.20011 Do zasad tych należy złota reguła finansowania, wg której nie należy zadłużać firmy ponad wartości kapitałów własnych. Zatem stopień zadłużenia firmy nie powinien przekroczyć 50%, a więc udział kapitałów obcych powinien być niższy lub równy połowie kapitałów całkowitych:
Kw/Ko = 1
Gdzie: Kw- kapitał własny, Ko- kapitał obcy.
Taka struktura finansowania zapewnia utrzymanie długoterminowej płynności. Przewaga kapitałów własnych w strukturze pasywów jest uważana za przejaw rozsądnego zarządzania firmą. Sytuacja taka sprzyja niezależności finansowej, swobodzie podejmowania decyzji rozwojowych.
Kolejna reguła finansowania to złota reguła bilansowa, która zakłada całkowite sfinansowanie aktywów trwałych kapitałem własnym.
Gdzie At- aktywa trwałe, Kw- kapitał własny
Gdzie Ao- aktywa obrotowe, Ko- kapitał obcy
Inna wersja złotej reguły bilansowej, dopuszcza finansowanie aktywów trwałych kapitałem stałym, a więc oprócz kapitału własnego możliwe jest również zastosowanie długoterminowych kapitałów obcych. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym powinien być wyższy od 1.
Gdzie Ks- kapitał stały, At- aktywa trwałe.
Przy wskaźniku mniejszym równym 1 może wystąpić sytuacja ciągłego zagrożenia płynności. Oznacza ona finansowanie potrzeb inwestycyjnych firmy krótkoterminowymi kapitałami obcymi. Przy takiej strukturze kapitałowej istnieje realne zagrożenie braku wypłacalności.
Zasadą finansowania stosowaną w praktyce, szczególnie w ocenach wykorzystywanych przez banki, jest dynamiczna reguła zadłużenia. Opiera się ona na wykorzystaniu nadwyżki finansowej CF tj. sumy zysku netto i amortyzacji.
Gdzie: Ko- kapitał obcy, CF- nadwyżka finansowa
Wskaźnik dynamicznego zadłużenia określa, przez ile lat nadwyżka finansowa danego roku musi być dostępna, aby firma spłaciła całkowite zadłużenie. Przyjmuje się, że bezpieczny poziom to 3 lata. Pogarszający się wskaźnik może oznaczać utratę zdolności kredytowej- gdy zbliża się do 7, to wskazuje- bankructwo (wg. Standardów europejskich).
Analiza kosztów umożliwia odpowiedzi na pytania:
Jakie są tendencje kształtowania się kosztów działalności przedsiębiorstwa, czy koszty rosną czy maleją, w jakim stopniu?
Czy zadania wyznaczone w zakresie kosztów (limity, budżety, normatywy) zostały osiągnięte, a jeśli nie, to jakie są tego przyczyny?


(…)

… wielkości kosztów innych jednostek (przedsiębiorstw)
Analiza struktury kosztów umożliwia ocenę roli i znaczenia poszczególnych składników kosztów w kształtowaniu kosztów całkowitych.
Strukturę kosztów analizuje się w przekrojach:
Rodzajowym- ustalenie nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej (wzrost udziału kosztów amortyzacji wskazuje na intensywność procesów inwestowania; jeżeli jednocześnie spada udział…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz