Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 2 (SEM IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 2 (SEM IV) - strona 1 Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 2 (SEM IV) - strona 2 Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 2 (SEM IV) - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2 22.02.2011
Cele analizy ekonomiczno- finansowej mają charakter:
ogólny- syntetyczne określenie stanu finansowego, weryfikowanie decyzji rozwojowych, poszukiwanie rezerw efektywnościowych firmy,
szczegółowy- wyjaśnienie przyczyn pogorszenia płynności wyników, wysokiej dynamiki kosztów, wpływu inflacji na zmiany realnej wielkości przychodów, badanie relacji między należnościami, a zobowiązaniami bieżącymi itp. Kryterium
Rodzaje analiz ekonomicznych- finansowych
1. przedmiot analizy
analiza techniczno- ekonomiczna
analiza finansowa
2. przeznaczenie analizy
analiza zewnętrzna
analiza wewnętrzna
3.szczegółowość, zakres analizy
analizy ogólne- całościowe
analizy odcinkowe- szczegółowe
4. okres, którego dotyczy analiza
analiza retrospektywna
analiza prospektywna- rachunek ekonomiczny
Ad. 1
Analiza ekonomiczno- finansowa obejmuje:
analizę techniczno- ekonomiczna- koncentruje się na ocenie rzeczowych i osobowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa
analizę finansową- dotyczy całokształtu finansowych aspektów funkcjonalnych przedsiębiorstwa
Analiza finansowa obejmuje:
wstępną i rozwiniętą analizę sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych),
wynik finansowy i czynniki go kształtujące,
koszty działalności, dochody ze sprzedaży,
analizę wskaźnikową, rentowność, płynność,
kapitał obrotowy,
ocenę procesów inwestycyjnych, ich efektywności, źródeł ich finansowania
Ad. 2 Analizy zewnętrzne opracowywane są dla osób i instytucji spoza przedsiębiorstwa
Zazwyczaj obejmują one całokształt działalności firmy, są kompleksowe, sporządzane w układzie rocznym.
Analizy wewnętrzne- służą do rozwiązywania problemów decyzyjnych kierownictwa, oceny efektywności gospodarowania w różnych przekrojach, są podstawą procesów restrukturyzacyjnych.
 stanowią najważniejszy przekrój analityczny przedsiębiorstwa
 dotyczą wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa, są szczegółowe.
Rachunek ekonomiczny:
klasyczny (zwany kalkulacyjnym lub analityczno- porównawczym)
optymalizacyjnym


(…)

… działalności
wyniki finansowe
prognoza wyniku
Podsumowanie i wnioski
Ad. 1. Informacje o:
Przedmiocie i zakresie działalności przedsiębiorstwa
Produktach
Technologii
Ogólnej efektywności działania
Ad. 2.
majątek trwały
zatrudnienie- jakościowa ocena czynnika ludzkiego odnosi się do takich zjawisk jak:
ocena kierownictwa przedsiębiorstwa
kwalifikacje, wykształcenia kadry,
wydajność,
polityka zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
system motywacyjny
potrzeby inwestycyjne- określają potencjał przedsiębiorstw, jakość jego działania, możliwości jego przekształceń własnościowych. Dotyczy:
dotychczasowych działań inwestycyjnych,
potencjalnych obszarów wyszukiwania rezerw w obszarze wydajności, technologii,
planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z możliwościami ich realizacji
Ad. 3.
Składowe analizy sprzedaży produktów…

Zestawienie należności i zobowiązań w kolejnych krótkich okresach czasu
Sprawozdanie z przepływów finansowych,
Wyliczenie wskaźników płynności finansowej
5c. Analiza wskaźnikowa
Ad. 6. Prognoza wyniku- jej podstawą jest przewidywana sprzedaż i koszty działalności firmy.
Wstępna analiza bilansu umożliwia ocenę rozwoju firmy i obejmuje:
Ocenę tempa zmian poszczególnych wielkości bilansowych po stronie aktywów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz