Istota, przedmiot i klasyfikacja analizy ekonomicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota, przedmiot i klasyfikacja analizy ekonomicznej - strona 1 Istota, przedmiot i klasyfikacja analizy ekonomicznej - strona 2

Fragment notatki:

Analiza finansowa II dr Jolanta Sułowska
wykład: 9:30-11:00
zaliczenie: kolokwium z teorii z wykładów-ostatni wykład + studium przypadku analizy finansowej
Program przedmiotu:
Istota, przedmiot i klasyfikacja analizy ekonomicznej.
Metody analizy ekonomicznej.
Syntetyczne analiza wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa.
Źródła analizy ekonomicznej.
Wstępna ocena sprawozdań finansowych.
Analiza wskaźnikowa Wskaźniki płynności
Wskaźniki efektywności majątku
Wskaźniki wspomagania finansowego
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki wartości rynkowej
Metody analizy finansowej przedsiębiorstw wykorzystywane w ocenie zagrożenia upadłością.
Literatura:
M. Jerzemowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2006 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2006 L. Bednarski, T. Waśniewski, Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996
L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000
D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
Wykład 1 04.10.12 Istota, przedmiot i klasyfikacja analizy ekonomicznej.
Analiza ekonomiczna jako funkcja i instrument zarządzania rozwijający racjonalne gospodarowanie. Przedmiotem analizy ekonomicznej są: stany i wyniki ekonomiczne oraz organizacja i metody gospodarowania. Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa, którą opisują stany i wyniki ekonomiczne oraz organizacja i metody gospodarowania. Bilans dwustronne przedstawienie stanu majątku i źródeł finansowania na dzień bilansowy. Analiza dynamiczna - rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat daje informacje o:
Przychodach zrealizowane w ciągu rok
Kosztach poniesione w ciągu roku
Wynikach finansowych osiągniętych przez rok Część wspólna bilansu i RZiS wynik netto. Klasyfikacja analizy ekonomicznej:
Makroekonomiczna - badanie zjawisk zachodzących w całej gospodarce Mikroekonomiczna - adekwatna do skali poszczególnych przedsiębiorstw Dyscyplina naukowa - dotyczy zespołu metod badawczych umożliwiających stawianie diagnoz gospodarczych w badanych przedsiębiorstwach Działanie praktyczne Instrument poznawczy ekonomik szczegółowych (trzeba znać ekonomikę danego sektora - musimy znać się na przemyśle budowlanym, jeżeli go analizujemy)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz