Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 4 (SEM IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wykład 4 08.03.2911
Suma sald przepływów gotówkowych z trzech obszarów działalności firmy (operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej) wyznacza globalne saldo gotówkowe, które odzwierciedla zmiany w zasobach gotówkowych firmy, jakie nastąpiły w okresie, dla którego sporządzamy rachunek przepływów środków pieniężnych
Mierniki bazujące na informacjach pochodzących z rachunku przepływów pieniężnych- uwzględniają przepływy z działalności operacyjnej i ich relacje z wybranych kategorii ekonomicznych w przedsiębiorstwie.
Tworzą je grupy wskaźników:
- wskaźniki wydajności gotówkowej
- wskaźniki wydajności gotówkowej zysku
- wskaźniki wydajności gotówkowej majątku
Przyrost gotówki z działalności operacyjnej ma charakter obiektywny, ponieważ odzwierciedla realne wpływy i wypływy gotówki związane z tym rodzajem działalności
Pożądanym kierunkiem zmian wskaźników wydajności i wystarczalności gotówkowej powinien być wzrost ich wielkości w czasie.
Wskaźniki wydajności gotówkowej- odzwierciedlają relacje, jaka zachodzi między gotówką operacyjną za uzyskanymi przez przedsiębiorstwo przychodami ze sprzedaży, zyskiem oraz posiadanym majątkiem.
Gotówka netto z działalności operacyjnej Przychody ze sprzedaży * 100 %
Wskaźniki wydajności gotówkowej zysku
* 100 % Wskaźniki wydajności gotówkowej majątku
* 100% Wskaźniki wystarczalności gotówki
Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę długów ogółem:
* 100% Analiza wskaźnikowa koncentruje się na całościowym badaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa, ocenie jej efektywności i możliwości rozwojowych
Grupy wskaźników:
mierzące aktywność gospodarczą firmy
dotyczące zadłużenia (wspomagania finansowego)
charakteryzujące płynność finansową
wskaźniki rentowności
Ad. 1. Analiza sytuacji majątkowej firmy wymaga oceny wykorzystania jej potencjału- pomocne są tutaj wskaźniki aktywności gospodarczej (zwane również wskaźnikami obrotu, rotacji lub produktywności)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz