Wzory Analiza Finansowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wzory Analiza Finansowa Bilans
Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe
Kapitał netto = kapitał własny
Podejście Bilansowe Aktywa bieżące = zapasy + należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe + krótkoterminowe rozl. Między. - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług pow. 12m
Pasywa bieżące = zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe - zobowiązania wobec dostawców powyżej 12m
Podejście Kapitałowe Pasywa stałe = Kapitał własny + rezerwy dł. + zobowiązania dł. + zobowiązania wobec dost. Powyżej 12m + rozliczenia międzyokresowe dł.
Aktywa stałe = Aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12m Inne podejście Wskaźniki związane z KON Wskaźniki struktury rachunku wyników Wskaźniki płynności finansowej Wskaźniki sprawności działania t- ilość dni w okresie koszty - koszty sprzedanych produktów + koszty sprz.
­ Wskaźnik cyklu rotacji należności (regulowania należności)
Cykl kapitału obrotowego (operacyjny)
Cykl zobowiązań
Ocena wypłacalności (wskaźniki poziomu zadłużenia) Rentowność sprzedaży ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz