Wzory Analiza Finansowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wzory Analiza Finansowa Bilans
Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe
Kapitał netto = kapitał własny
Podejście Bilansowe Aktywa bieżące = zapasy + należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe + krótkoterminowe rozl. Między. - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług pow. 12m
Pasywa bieżące = zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe - zobowiązania wobec dostawców powyżej 12m
Podejście Kapitałowe Pasywa stałe = Kapitał własny + rezerwy dł. + zobowiązania dł. + zobowiązania wobec dost. Powyżej 12m + rozliczenia międzyokresowe dł.
Aktywa stałe = Aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12m Inne podejście Wskaźniki związane z KON Wskaźniki struktury rachunku wyników Wskaźniki płynności finansowej Wskaźniki sprawności działania t- ilość dni w okresie koszty - koszty sprzedanych produktów + koszty sprz.
­ Wskaźnik cyklu rotacji należności (regulowania należności)
Cykl kapitału obrotowego (operacyjny)
Cykl zobowiązań
Ocena wypłacalności (wskaźniki poziomu zadłużenia) Rentowność sprzedaży ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz