Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- struktura kapitałowo-majątkowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- struktura kapitałowo-majątkowa - strona 1 Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- struktura kapitałowo-majątkowa - strona 2 Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- struktura kapitałowo-majątkowa - strona 3

Fragment notatki:

STRUKTURA KAPITAŁOWO- MAJĄTKOWA
4.1 Aktywa stałe= aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy
Rok bieżący= 14601130
Rok poprzedni = 14044397
Wniosek:
Wystąpił wzrost aktyw stałych o = 556733, co jest spowodowane wzrostem aktyw trwałych względem roku poprzedniego.
4.2 Kapitał stały= kapitały własne + rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego + pozostałe rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe + zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12m-cy + ujemna wartość firmy + inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Rok bieżący= 14583385
Rok poprzedni= 13832569
Wniosek:
Kapitał stały w analizowanym zakładzie na rok poprzedni wyniósł= 13832569 natomiast na rok bieżący wyniósł= 14583385. Wystąpił niewielki wzrost tego kapitału o =750816 głównie ze względu na większy poziom kapitału własnego firmy. Poziom kapitałów stałych jest niższy niż aktywów stałych a więc srebrna reguła finansowa w naszym zakładzie nie została zachowana.
Zakład funkcjonuje poprawnie gdyż odchylenie jest minimalne. Jednak kapitał stały nie wystarcza w 100 % do finansowania majątku trwałego przedsiębiorstwa, jest on więc w części finansowany przez kapitały obce.
*SREBRNA REGUŁA BILANSOWA= kapitał stały / aktywa stałe *100%
Rok bieżący= 0,99 ≈ 1
Rok poprzedni= 0,98
Wniosek:
W Zakładzie mięsnym srebrna reguła praktycznie została zachowana, gdyż wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym oscyluje na przybliżonej wartości= 1. Jest to sytuacja korzystna z punktu widzenia swobody i niezależności finansowej zakładu mięsnego.
*ZŁOTA REGULA FINANSOWA =Kapitał własny/ aktywa stałe *100%
Rok poprzedni= 0,70
Rok bieżący= 0,72
Wniosek:
Przy wskaźniku wynoszącym na rok poprzedni= 0,72, (

(…)

… zagrożenie braku wypłacalności. 4.3 Aktywa bieżące= aktywa obrotowe - należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy
Rok poprzedni= 2726146
Rok bieżący= 3825185
Wniosek:
Aktywa bieżące w zakładzie mięsnym na rok poprzedni wyniosły= 2726146 natomiast na rok bieżący= 3825185. Różnica wynosi = 1099039, co wynika ze wzrostu aktyw obrotowych względem roku.
4.4 Zobowiązania bieżące= zobowiązania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz