streszczenie połowy starego testamentu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 5502
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
streszczenie połowy starego testamentu - strona 1 streszczenie połowy starego testamentu - strona 2 streszczenie połowy starego testamentu - strona 3

Fragment notatki:

Historia Abrahama od Pan powołuje Abrahama, aby udał się do Kanaanu do pogrzeb Sary w pieczarze Makpela. Historia Izaaka od Rebeka i Eliezer przy studni – wybranie żony dla Izaaka do Rebeka i Abimelek. Historia Jakuba od narodziny bliźniąt – Jakub i Ezaw do śmierć Racheli. Historia Józef od bracia sprzedają Józefa do śmierć Jakuba. Historia Mojżesza od narodziny i ocalenie Mojżesza do pożegnanie i śmierć Mojżesza. Jozue od przejście Izraelitów przez Jordan do na prośbę Jozuego słońce i księżyc zatrzymują się. Księga Sędziów od Jael zabija Siserę do Lewita i jego żona w Gibea. Historia Samsona od ofiara Manoacha do zemsta Samsona. Rut - Rut i Booz. Samuel od oddanie Samuela jako dziecko do świątyni do Samuel namaszcza Saula. Saul i Dawid od namaszczenie Dawida do Śmierć Saula w bitwie. Historia Dawida od
zabójstwo Abnera przez Joaba do śmierć Absaloma. Historia Salomona od namaszczenie Salomona na króla do ofiara Jeroboama i nieposłuszny prorok. Eliasz i Elizeusz od Eliasz karmiony przez kruka nad potokiem Kerit do powołanie Elizeusza. Następne historie takie jak: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Historia Daniela, Jonasz, Estera, Hiob, Tobiasz , Judyta, Machabeusze, zostają streszczone w punktach.

Tematy biblijne - Stary Testament
1. Historie pierwsze
stworzenie świata; heksaemeron
Księga Rodzaju 1,1-2,4a.Opowiadanie to nazywane jest Heksaemeronem ponieważ według niego Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni, po których odpoczął w dniu siódmym. Pochodzi z tradycji kapłańskiej i powstał najprawdopodobniej w V wieku p.n.e w Mezopotamii. Jest opisem kosmologicznym i wyraża ówczesną wiarę w konstukcję wszechświata. Z czternastu zachowanych kosmologii starożytnych Heksaemeron wyróżnia się zasadniczo od innych wiarą w monoteistyczną naturę Boga.Schemat stworzenia Dzień pierwszy - Stworzenie światła i oddzielenie go od ciemności. Dzień drugi - Stworzenie sklepienia niebieskiego oddzielającego wody górne od dolnych. Dzień trzeci - Stworzenie lądu i roślinności. Dzień czwarty - Stworzenie słońca, księżyca i gwiazd. Dzień piąty - Stworzenie zwierząt wodnych i latających. Dzień szósty - Stworzenie zwierząt lądowych i ludzi.
stworzenie Adama i Ewy; raj
Księga Rodzaju 2,8-25
Bóg zasadziwszy ogród w Edenie postanawia umieścić tam człowieka, aby „uprawiał go i doglądał”. Darował mu wszystko, co rośnie w ogrodzie oprócz „drzewa poznania dobra i zła”, z którego owoców mu jeść zabronił. Przyprowadził do niego zwierzęta, chcąc przekonać się jak je nazwie. Mężczyzna nazwał je „istoty żywe”. Bóg sprawił, że mężczyzna usnął i wtedy wyjąwszy z niego żebro, ulepił z niego kobietę. Mimo, ze byli nadzy, nie odczuwali wstydu. wygnanie z raju
Księga Rodzaju 3,1-24
Wąż kusi kobietę, która zwiedziona pięknem owocu z drzewa pośrodku ogrodu, zrywa je i zjada wraz z mężczyzną. Wtedy to poznają, że są nadzy. Bóg przechadzając się po ogrodzie woła mężczyznę i kobietę. Przeklina węża za jego czyn, kobietę obarcza „wielkim trudem brzemienności”, a z powodu mężczyzny przeklina ziemię, którą ten będzie uprawiał. Mężczyzna nazywa wtedy kobietę Ewą. Bóg sporządza dla nich odzienie ze skór i wygania z raju, aby przypadkiem nie zerwali też owocu z drzewa życia i nie żyli wiecznie. Dodatkowo na straży przed drzewem życia postawił Bóg cherubów z mieczami, aby strzegli drogi do niego.
Kain zabija Abla
Księga Rodzaju 4,1-16
Starszy, Kain składał Bogu ofiarę z płodów ziemi, młodszy Abel z drobnego bydła. Ofiara Abla bardziej się Bogu spodobała. Kain zasmucony tym faktem postanawia z

(…)

… rusza w dalszą drogę. Balaam przybywa do Balaka i oznajmia mu, to, co powiedział do niego anioł. Kiedy Balaam złożył stosowne ofiary, Bóg wkracza do akcji, wkładając w usta wróżbity "poemat", zaś jego samego czyniąc swoim prorokiem.
pożegnanie i śmierć Mojżesza
Księga Liczb 27, 12-23; Księga Powtórzonego Prawa 34, 1-8
Bóg każe wejść Mojżeszowi na górę z łańcucha Abarim i popatrzeć na Ziemię Obiecaną
… napletkiem syna. W ten sposób Sefora uratowała życie Mojżeszowi.
Mojżesz i Aaron przed faraonem rzucają laskę
Księga Wyjścia 7,6-13
Bóg kazał rzucić przed faraona laskę, jeśli ten zażąda cudu na ich korzyść. Wtedy ta laska zmieni się w węża. Zrobili tak przed Ramzesem II, a on nakazał swoim nadwornym magom zrobić taką samą sztuczkę. Laski magów również zmieniły się w węża. Laska rzucona przez Aarona…
…, aby Izraela zabalsamowali. Trwało to 40 dni, a 70 dni Egipcjanie opłakiwali Jakuba. 6. Historia Mojżesza
narodziny i ocalenie Mojżesza
Księga Wyjścia 2,1-10
Pewien człowiek z pokolenia Lewiego wziął za żonę kobietę z tego pokolenia. Z tego związku urodził się chłopiec. Matka trzymała go przez 3 miesiące w ukryciu (rozkaz faraona o zabijaniu chłopców hebrajskich), bo był piękny. Nie mogła go ukrywać dalej…
… w kraju Madianitów
Księga Wyjścia 2,11-22
Mojżesz po zabiciu Egipcjanina, który poganiał Hebrajczyka bijąc go, uciekał przed faraonem. Udał się do kraju Madian i zatrzymał się przy studni. 7 córek kapłana Madianitów przyszło akurat do studni naczerpać wody i napełnić koryta dla owiec. Przyszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz wziął je w obronę i napoił ich owce. Córki kapłana wróciły do domu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz