Fenicja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fenicja  - strona 1 Fenicja  - strona 2 Fenicja  - strona 3

Fragment notatki:

  1  FENICJA    1.  Warunki geograficzne, surowce, zaj ę cia ludno ś ci:    Fenicja to kraina na wschodnim wybrze u Morza Śródziemnego, na północ od Palestyny i na  zachód  od  gór  Libanu.  Fenicjanie  to  lud  semicki,  który  na  wybrze u  Morza  Śródziemnego  zało ył  szereg  miast  –  państw.  Zaliczamy  do  nich:   Tyr,  Sydon,  Byblos,  Ugarit  i  Arados .  Fenicja miała niewiele ziemi uprawnej i musiała sprowadzać  ywność.    Poło enie  geopolityczne  Fenicji,  między  Egiptem,  a  Hetytami  i  Mezopotamią,  powodowało,  e państwa fenickie często podporządkowywały się jednemu z sąsiadów. W I tys.p.n.e. zostały  włączone  w  granice  Persji,  a  następnie  podbite  przez  Aleksandra  Macedońskiego  w  IV  w.p.n.e.    Fenicjanie zajmowali się głównie rzemiosłem i handlem. Byli doskonałymi  eglarzami, którzy  sprowadzali    towary    z  całego  basenu  Morza  Śródziemnego.  Wymieniali  wyroby  rzemiosła  fenickiego na surowce i  ywność. Handlowali drzewem (cedrami libańskimi), winem, oliwą,  suszonymi rybami, złotem, niewolnikami i tkaninami barwionymi purpurą, miedzią. Potrafili  wyrabiać przezroczyste szkło.  2. Kolonizacja fenicka –  Fenicjanie zakładali swoje kolonie w całym basenie Morza Śródziemnego  szukając ziem pod uprawę; zakładali równie  kolonie w pobli u złó  poszukiwanych surowców.  Kolonie fenickie powstały w Północnej Afryce, na południu Półwyspu Pirenejskiego oraz w  Anglii. Najsławniejsza kolonią fenicką była Kartagina w pn. Afryce.    IZRAEL  1.  Historia ludu Izraela    Hebrajczycy    to  lud  pochodzenia  semickiego,  tworzony  przez  12  plemion.  Hebrajczycy  wywodzili swoją historię od Abrahama.    około  połowy  II  tys.  p.n.e.   Abraham   opuścił  miasto  Ur  (Mezopotamia)  i  dotarł  ze  swym  ludem  do  ziemi  Kanaan  (Palestyna).  Jego  synem  był  Izaak,  który  miał  syna  Jakuba.  Potomków  Jakuba  nazywano  Izraelitami  od  jego  przydomka   Izrael    („ten,  który  walczył  z  bogiem”).      Jakub   miał  12  synów,  którzy  ze  względu  na  długoletni  głód  wywędrowali  do  Egiptu  i  osiedlili  się  w  delcie  Nilu.     Józef,   syn  Jakuba,  był  wysokim  urzędnikiem  w  administracji  egipskiej.  Po  jego  śmierci  faraon  zaczął  zmuszać  Izraelitów  do  budowy  miasta  (prawdopodobnie  Tanis).  Rozpoczął  się  okres  prześladowania  Hebrajczyków.  ( Niewola  egipska ) 

(…)

… przez Aleksandra
Macedońskiego, który podbił jego państwo.
Obszar imperium perskiego – na zachodzie granica było Morze Egejskie, na północy Morze
Czarne, Kaukaz, Jezioro Aralskie, na wschodzie rzeka Indus, a na południu Morze Arabskie,
Zatoka Perska. W granicach Persji znalazła się cała Mezopotamia, Syria, Palestyna, Fenicja, Egipt,
Azja Mniejsza.
3. System polityczny
na czele państwa stał monarcha despotyczny…
… Salomona Królestwo rozpadło się na dwie części: Izrael (północna część) i Judę
(południowa część)
w 721 r. p.n.e. Izrael został podbity przez Asyryjczyków – upadło północne królestwo
w 587 r. p.n.e. król Babilonii Nabuchodonozor II zdobył Jerozolimę (stolica Judy) i
deportował ludność ydowską do Babilonii (niewola babilońska, budowa wie y Babel)
2. Religia ydowska
a) pojęcie „judaizm” - religia wyznawana…
… ostateczny i ycie wieczne w królestwie niebieskim
jedyną świątynią, w której przebywa Jahwe jest świątynia jerozolimska zbudowana przez
Salomona, syna Dawida; zburzona przez Rzymian w I w.n.e.
ydem jest tylko osoba urodzona z ydówki
c) święte księgi judaizmu
Podstawą tej wiary jest Tora, która składa się z pięciu ksiąg:
Księga Rodzaju (Genezis)
Księga Wyjścia (Exodus)
Księga Kapłanów (Leviticus)
Księga…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz