Prawo wspólnotowe UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wspólnotowe UE - strona 1 Prawo wspólnotowe UE - strona 2 Prawo wspólnotowe UE - strona 3

Fragment notatki:

Prawo Wspólnotowe
Wspólne wartości Unii Europejskiej
ZASADY (wspólne dla państw członkowskich):
Wolności
Zasada wolności ma szczególne znaczenie w sferze rynku wew. leżąc u podstaw wszystkich jego wolności:
*swobody przepływu towarów i osób
*swobody prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług
swobody przepływu kapitału i płatności (art. 14 TWE)
Z zasadą tą związane są również prawa wolnościowe jednostki zdefiniowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w Karcie Praw Podstawowych UE (2000r). Wolność w Unii nie ma wartości absolutnej, podlega pewnym ograniczeniom ze strony państw członkowskich. Mogą one ją ograniczać ze względu na ochronę pewnych dóbr publicznych, takich jak:
moralność publiczna
bezpieczeństwo i porządek
ochrona życia i zdrowia
ochrona narodowego dziedzictwa kulturowego (np. art. 30, 39, 46 TWE)
Demokracji
Zasada demokracji odnosi się przede wszystkim do systemów państwowych i wyraża się w:
podmiotowym traktowaniu narodów
prawach wyborczych
przedstawicielskim charakterze organów władz
pluralizmie ideowym i politycznym
W UE zasada ta jest wyraźnie kojarzona z jej systemem instytucjonalnym. W organach UE reprezentowane są państwa członkowskie (Rada Europejska i Rada) oraz ich narody (Parlament Europejski). Początkowo przedstawicielstwo to polegało wyłącznie na udziale państw w procesach integracyjnych. Rozwój integracji europejskiej doprowadził jednak to pojawienia się przedstawicielstwa samych narodów. Od 1979 P.E. pochodzi z wyborów powszechnych i bezpośrednich. Udział narodów europejskich w wykonywaniu władzy jest jednak ograniczony.
Poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności
Prawa podstawowe stanowią integralną część konstytucji państw członkowskich. Traktaty nie zawierają jednak katalogu praw podstawowych. Ochronę praw podstawowych stopniowo rozwijał Trybunał Sprawiedliwości, który odwołując się do niektórych postanowień traktatów, a także do tradycji konstytucyjnych państw członkowskich oraz międzynarodowych konwencji, a zwłaszcza Konwencji Praw Człowieka, niektóre wolności podniósł do rangi praw podstawowych, np. prawo własności, wolności myśli, wyznania.
Państwa prawa
Zasada państwa prawa zobowiązuje państwa do sprawowania władzy za pomocą prawa i do przestrzegania jego norm. Jej odbiciem we wspólnotowym porządku prawnym jest
legalizm prawa wspólnotowego
Każdy akt instytucji wspólnoty musi mieć podstawę prawną, którą jest traktat.
zasada pewności prawnej
W dziedzinach objętych prawem wspólnotowym przepisy krajowe powinny być jednoznacznie skonstruowane, by jednostki dokładnie zrozumiały swoje prawa i obowiązki, a sądy miały możliwość zapewnienia ich przestrzegania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz