Charakter prawny wspólnot

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakter prawny wspólnot - strona 1 Charakter prawny wspólnot - strona 2

Fragment notatki:

1. Charakter prawny Wspólnot Europejskich
Wspólnoty Europejskie są organizacjami międzynarodowymi powstałymi w wyniku zawarcia przez państwa-strony konstytuujących je umów. Funkcjonują one w oparciu o system instytucji zapewniających realizację celów zawartych w umowach. Wyposażenie każdej ze wspólnot w podmiotowość prawną, powoduje, że w kontaktach z podmiotami trzecimi ich działalność opiera się na normach prawa międzynarodowego. (tylko EWWiS miała podmiotowość zapisaną w traktacie założycielskim, w przypadku pozostałych organizacji jest ona interpretowana z funkcji jakie wspólnoty mają pełnić i jest przez nią ograniczona). Podmiotowość prawno międzynarodowa Wspólnot przejawia się w zasadzie przez nawiązywanie stosunków dyplomatycznych i zawieranie umów międzynarodowych z państwami trzecimi. A. Ponadnarodowy charakter Wspólnot Europejskich
W stosunkach między państwami członkowskimi, miedzy państwami członkowskimi a wspólnotą nie stosuje się prawa międzynarodowego lecz zastępowane jest ono przez prawo wspólnotowe(w związku z tym nazywane jest ono prawem ponadnarodowym)
Pojęcie ponadnarodowości pojawiło się w TEWWiS, nie było ono jednak sprecyzowane. Z praktyki wyewoluowały pewne cechy charakterystyczne takich organizacji:
Istnienie organów, których decyzje niezależną od woli państw - (EWWiS członkowie Wysokiej Rady nie reprezentowali interesów państwa lecz interesy wspólnoty, podobnie zostały uregulowane formy działań Komisji WE i Euroatomie)
Podejmowanie decyzji większością głosów - Początkowo dominowała w wspólnotach zasada jednomyślności przejawiająca się w decyzjach rady, obecnie jednak większość decyzji jest podejmowana większością głosów a decyzje są wiążące dla wszystkich. Organy wspólnot same realizują podjęte decyzje lub sprawują nadzór nad zgodną z prawem ich realizacją - ten sposób realizacji prawa wspólnotowego nazywamy administracją wspólnotową bezpośrednią Prawo wspólnotowe może tworzyć uprawnienia i zobowiązania po stronie wszystkich podmiotów prawa wspólnego, w tym podmiotów indywidualnych, a do rozstrzygnięcia wątpliwości w tym względzie uprawnione są organy sądownicze państw członkowskich
B. Charakter prawny unii Europejskiej
ZASADNICZE pytania stawiane w tej materii przez doktrynę to:
Czy Unia Europejska jest organizacją międzynarodową w rozumieniu prawa międzynarodowego -(warunki bycia organizacją międzynarodową i czy unia je spełnia dalej)
Powstanie na podstawie umowy międzynarodowej - unia europejska powstała na podstawie umowy międzynarodowej, o jednak oryginalnej konstrukcji(TUE nie włączył do swej treści traktatów dotyczących wspólnot lecz zmodyfikował ich treść)
Posiadanie celów i zadań - ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz