Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa. - strona 1 Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa. - strona 2 Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa. - strona 3

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA OGÓLNE PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ I PRAWA FINANSOWEGO
PODZIAŁ POTRZEB LUDZKICH:
potrzeby zaspokajane indywidualnie(prywatnie)- wymagają starań osobistych jednostki związane z działalnością prywatnej gospodarki rynkowej, produkcją, popytem i podażą.
Potrzeby zaspokajane publicznie- wymagają aktywności państwa lub samorządu; sa to m.in.
obrona kraju
bezpieczeństwo wewnętrzne obywateli
zapobieganie powodziom
zapobieganie katastrofom
zapobieganie epidemiom
zwalczanie epidemii
wymiar sprawiedliwości
pomoc społeczna
potrzeby zaspokajane w systemie publicznym i indywidualnym- np. edukacja, usługi zdrowotne.
Podział nie jest sztywny, ale ELASTYCZNY, sposób zaspokajania zależy od dominującej w danym okresie koncepcji dotyczącej :
-roli państwa
-roli samorządu
-roli rynku
-roli jednostki
-znaczenia odpowiednich dóbr w życiu społecznym.
GOSPODARKA FINANSOWA PAŃSTWA- jest to czerpanie, uzyskiwanie środków pieniężnych oraz ich podział. Jest to działalność związana z gospodarką pieniężną.
PODZIAŁ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH- jest to kierowanie środków pieniężnych na poszczególne cele i zadania. FINANSE- są to stosunki społeczne powstające w związku z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Wyrażają: formy, treści, przejawy i rezultaty działalności finansowej, w ujęciu szerokim można mówić o finansach każdego podmiotu np. państwa, ludności, organizacji społecznych, korporacji) DOCHODY + WYDATKI= FINANSE PODMIOTU.
Art. 3. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:
1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
2) wydatkowanie środków publicznych;
3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
4) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;
6) zarządzanie środkami publicznymi;
7) zarządzanie długiem publicznym;
8) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.
PRZEDMIOT PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA:
= przymusowe(władcze) i nieodpłatne przejmowanie dochodów od obcych, prywatnych jednostek gospodarczych i dokonywanie wydatków, związane ze świadczeniem usług i dóbr zaspokajających potrzeby publiczne. CECHY PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA:
1.państwowa, a nie prywatna własność zasobów finansowych;
2. kategoria zaspokajanych potrzeb- publiczne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz