Polskie prawo finansowe - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie prawo finansowe - opracowanie - strona 1 Polskie prawo finansowe - opracowanie - strona 2 Polskie prawo finansowe - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Skróty:
adm. - administracja, administracyjna itp. BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego eu - europejskie, europejska itp.
F - fundusz GUS - Główny Urząd Statystyczny in. - inne, innych itp. jst - jednostka samorządu terytorialnego
K - konstytucja
KF - Krajowy Fundusz KKS - Kodeks Karny Skarbowy
m-d - międzynarodowy
Pl - Polska publ. - publiczna, publiczne itp. RIO- regionalna izba obrachunkowa
SP - Skarb Państwa
st - samorząd terytorialny
ufp - ustawa o finansach publicznych us - ubezpieczenia społeczne
US - urząd skarbowy woj. - województwo ws. - w sprawie wyk. - wykonanie, wykonywanie itp.
Rozdział I: Zagadnienie ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa finansowego - potrzeby zaspokajane indywidualnie lub zbiorowo przez działalność indywidualną lub działalność władz publ.
- gospodarka finansowa państwa - czerpanie / uzyskiwanie środków pieniężnych i ich podział - kierowanie na poszczególne cele i zadania; jej przedmiotem jest przymusowe z reguły przejmowanie dochodów i dokonywanie wydatków związanych ze świadczeniem usług i dóbr zaspokajających potrzeby o charakterze publ.; dochody jej płyną z przymusowego i jednostronnego okrajania dochodów gospodarstw prywatnych
- właściwości publ. gospodarki finansowej - państwowa własność zasobów finansowych
- zaspokajanie publ. potrzeb
- przymus państwowy lub nadrzędność państwa
- adm., polityczny i parlamentarny proces podejmowania decyzji ws. finansowych
- charakterystyczna jest dla niej metoda budżetowa - usługa świadczona przez podmioty sektora publ. nie jest określona przez zysk lecz w trybie politycznej i adm. procedury; jej przesłanką jest polityczno-administracyjny proces a nie osiąganie zysków - to do zasady rynku
- finanse - stosunki społeczne powstające w związku z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych
- funkcje i zadania publ. gospodarki finansowej - funkcja fiskalna - dostarczanie państwu lub jst środków pieniężnych potrzebnych na wykonanie zadania
- funkcja redystrybucyjna - przejmowanie środków od jednych podmiotów i przekazywanie ich innym
- funkcja oddziaływania na stosunki społeczne i gospodarcze
- funkcja kontrolna - badanie, porównywanie i ocena procesów gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków pieniężnych przez sektor publ.; rozwiązania z zakresu rachunkowości i sporządzanie sprawozdań
- podmioty prowadzące publiczną gospodarkę finansową : państwo - jego organy, urzędy i instytucje; wspólnoty terytorialne; instytucje ubezpieczeń społecznych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz