Finanse publiczne - strona 2

note /search

Finanse publiczne - Rozchody publiczne

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 6335
Wyświetleń: 13153

"W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość utworzenia części budżetowych: 1. dla przedsiębiorstw państwowych objętych programami restrukturyzacyjnymi 2. dla zadań ogólnych państwa spełniających ustawowe warunki 3. żadne z powyższych" "W strukturze dochodów podatkowych b...

Notatki- finanse publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 11263
Wyświetleń: 11277

17 stron. ...Pojęcie i element składowe sektora finansów - sektor państwowy i publiczny - sektor prywatny - nastawiony na zysk Sektor publiczny zaspokaja potrzeby świadcząc usługi w sposób nieodpłatny lub częściowo odpłatny ale żeby te usługi wytworzyć musza ponosić koszty. Ich celem nie ...

E-learning zeszyt naukowy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Finanse publiczne
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3493

Finanse publiczne- inaczej to finansowa aktywność władzy publicznej w obszarze zagadnień społecznych, gospodarczych, politycznych, to część systemu finansowego, ekonomii, które mają wpływ na gospodarkę rynkową, na naukę prawa; WELFARE STATE- lata 50 państwo dobrobytu, opiekuńcze, wywołało d...

Finanse Samorządu Terytorialnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 4242

...Finanse Samorządu terytorialnego – dr Katarzyna Peter-Bombik Rola Państwa w gospodarce: Silne zróżnicowanie, Państwo kształtuje porządek prawny, Państwo występuje w roli wytwórcy dóbr i usług jak i nabywcy (kwestia odpłatności i jej braku), Państwo dokonuje płatności transferowych. Fi...

Finanse publiczne - wykłady - Agencja wykonawcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2086
Wyświetleń: 5572

...STOTA I FUNKCJE BUDŻETU Istotę budżetu najpełniej odzwierciedla trójczłonowa definicja analityczna, z której wynika, że budżet to: 1. Fundusz gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przez organy władzy i administracji publicznej 2. Plan, operatywny plan finansowy w ramach, którego...

Finanse publiczne i rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2219
Wyświetleń: 10129

...FINANSE - kategoria należąca do zjawisk społecznych, wyrażają stosunki międzyludzkie zachodzące za pomocą pieniądza Zjawiska finansowe - zjawiska ekonomiczne polegające na gromadzeniu i wydatkowaniu zasobów pieniężnych Pieniądz nieczynny - pieniądz, który nie jest w ruchu, nie można ...

Finanse i rachunkowość budżetowa

 • Politechnika Częstochowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3248

...FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Finanse – to zjawiska i procesy pieniężne. Tam gdzie nie występuje pieniądz, w gospodarce bezpieniężnej, naturalnej, nie ma również finansów. Nauka finansów bada strumienie pieniądza przepływające między podmiotami gospodarczymi w toku procesów wytwarzani...

Finanse publiczne samorządowe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2919

Współczesna nauka o finansach publicznych  zajmować się powinna następującymi problemami (Prof. S. Owsiak): określeniem zakresu zapotrzebowania władz publicznych na środki finansowe, badaniem sposobów zaspokajania popytu władz publicznych na środki finansowe, określaniem skutków kształtowan...

Finanse Publiczne - Segmenty sektora finansów publicznych

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 12873

Pochodzi z wykładów prowadzonych przez dr Jolanta Ciak. Wykłady prowadzone były na studiach magisterskich. Notatka zawiera 29 stron materiału z przedmiotu finanse publiczne i jest zapisana w formacie .doc. Notatka zawiera kompletne definicje, wykresy oraz schematy. Materiał ren będzie idealny do po...

Certyfikaty depozytowe i obligacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2023

Certyfikaty   depozytowe Emitowane   na bazie   prawa bankowego.   Dłużne   papiery   wartościowe   banków. W   prawie   bankowym   nie są   one   wymienione   z   nazwy. Wyróżniamy: •   Certyfikaty   dyskontowe •   Certyfikaty   kuponowe ○   Z kuponem   stałym/zmiennym    Kupon   zmienny   może...