Finanse publiczne - wykłady - Agencja wykonawcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 5145
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - wykłady - Agencja wykonawcza - strona 1 Finanse publiczne - wykłady - Agencja wykonawcza - strona 2 Finanse publiczne - wykłady - Agencja wykonawcza - strona 3

Fragment notatki:
...STOTA I FUNKCJE BUDŻETU
Istotę budżetu najpełniej odzwierciedla trójczłonowa definicja analityczna, z której wynika, że budżet to:
1. Fundusz gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych przez organy władzy i administracji publicznej
2. Plan, operatywny plan finansowy w ramach, którego są gromadzone dochody publiczne i dokonywane wydatki publiczne
3. Norma prawna uchwalona przez najwyższy organ przedstawicielki na danym szczeblu władzy publicznej, upoważniający organ wykonawczy do gromadzenia dochodów publicznych i do dokonywania wydatków publicznych...

Agencja wykonawcza – jest to państwowa osoba prawna tworzona na podstawie odrębnej ustawy. Działa na podstawie rocznego planu finansowego, który obejmuje przychody w tym dotacje z budżetu, koszty w tym środki na inwestycje, wynik finansowy, stan należności i zobowiązań oraz stan środków pieniężnych na początek i koniec roku. Planowane wydatki nie powinny być wyższe od planowanych dochodów, chyba, że będzie na to zgoda Ministra sprawującego nadzór nad agencją. Agencja może otrzymywać dotacje z budżetu państwa – określają to odrębne ustawy.

Instytucja gospodarki budżetowej – jest jednostką sektora finansów publicznych która odpłatnie wykonuje swoje zadania i pokrywa z tych przychodów koszty i zobowiązania. Tworzona jest przez Ministra oraz odpowiedni organ władzy publicznej. Instytucja gospodarki budżetowej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego...
Dochód podatkowy a WF
Osoba fizyczna rozliczająca się na zasadach ogólnych ma do wyboru 1 z 2 form opodatkowania dochodów...


... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz