Finanse przedsiębiorstw, Wykład 2, (sem II)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Finanse przedsiębiorstw, Wykład 2, (sem II) - strona 1  Finanse przedsiębiorstw, Wykład 2, (sem II) - strona 2

Fragment notatki:

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Wykład 2, (sem II)
WYKŁAD II
Finanse publiczne - procesy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków.
KATEGORIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:
Dochody publiczne [podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysków przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek skarbu państwa
Dochody z mienia samorządu terytorialnego, umowy najmu, dzierżawy
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, dywidendy
Odszkodowania, darowizny przekzywane do sektora finansów publicznych.
- jednostki sektora finansów publicznych - szereg wymienianych w ustawie jednostek:
- organy władzy publicznej [wykonawczej, administracyjnej i sądowej]
-org. Samorządu terytorialnego i ich związków [gminy, powiaty]
- jednostki budżetowe, agencje wykonawcze
- instytucje gospodarcze, fundusze cenowe [zus, krus]
-NFZ, szkoły i uczelnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- państwowe i samorządowe jednostki kultury, filmowe, Nie są!:::: przedsiębiorstwa, jednostki badawczo rozojowe, spółki prawa handlowego.
b) Środki pochodzące z budżetu Ue, a także bezzwrotne środki pomocy finansowej od państw członkowskich EFTA, środki pochodzące z funduszów strukturalnych, spójności i ..... rybackiego, a także wchodziły w realizację programu przedakcesyjnego [przed wstapieniem do UE]. Środki na realizację europejskiej wspólnej polityki rolnej. Środki pomocy z EFTY - z wyłączeniem środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy
Bezzwzrotne - ze źródeł zagranicznych
Przychody budżetu państwa i budżetów samorządowych pochodzących ze źródeł:
Sprzedaż papierów wartościowych, prywatyzacja majątku państwa lub konstytucjonalnego ze spłat kredytów udzielonych ze środków publicznych
Z otrzymanych pożyczek i kredytów i innych operacji finansowych. [przychody - chwilowo zasilają budżet, trzeba je zwrócić]
Przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej i innych źródeł.
Z prowadzenia działalności, świadcenia usług, posiadają dochody i przychody.
Przeznaczone są na:
- wydatki publiczne - normalne, stałe wypłaty pieniężne - realizacja zadań państwa np. Obrona narodowa.
- rozchody publiczne - spłaty otrzymywanych pożyczek i kredytów [przychodów]; wykup papierów wartościowych; płatności wynikające z odręnych ustaw - prywatyzowania, odszkodowania.
Potrzeby budżetu państwa - zapotrzebowanie na środki pieniężne jest niezbędne do:


(…)

…, krus]
-NFZ, szkoły i uczelnie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- państwowe i samorządowe jednostki kultury, filmowe, Nie są!:::: przedsiębiorstwa, jednostki badawczo rozojowe, spółki prawa handlowego.
b) Środki pochodzące z budżetu Ue, a także bezzwrotne środki pomocy finansowej od państw członkowskich EFTA, środki pochodzące z funduszów strukturalnych, spójności i ..... rybackiego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz