Finanse Publiczne - Huterski Robert - wykładt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3220
Wyświetleń: 3808
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse Publiczne - Huterski Robert - wykładt - strona 1 Finanse Publiczne - Huterski Robert - wykładt - strona 2 Finanse Publiczne - Huterski Robert - wykładt - strona 3

Fragment notatki:


Finanse publiczne 1.1 Pojęcie nauki o finansach publicznych Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska oraz procesy związane z postępowaniem o rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych , zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego
W klasycznym ujęciu ograniczało się wyłącznie do gospodarowania środkami publicznymi zapominając o oddziaływaniu sektora publicznego na gospodarkę krajową. Finanse publiczne w dzisiejszym ujęciu zajmują się badanem przyczyn powstawania funduszy publicznych oraz różnorodne skutki jakie generuje wydatkowanie z nich środków. Stopnie złożoności przedmiotu badań finansów publicznych: Stera społeczno-ekonomiczna Jaki jest możliwy do akceptacji przez obywateli poziom interwencjonizmu fiskalnego
Znalezienie kompromisu między zaspokojeniem popytu na pieniądz a realizacją polityki fiskalnej
Umiejętne połączenie celi czysto fiskalnych a pozafiskalnych jak wzrost gospodarczy itp.
Wielkość możliwego do zaakceptowania deficytu budżetowego Mechanizmy gromadzenia środków finansowych Realizacja zaspokojenia popytu na pieniądz
Wielkość podatków pośrednich i bezpośrednich
Odpowiednia realizacja zasad podatkowych Mechanizmu rozdysponowania środków finansowych Jakie dziedziny życia należy finansować ze środków publicznych
1.3 Dobro publiczne Dobro publiczne - dobro powszechnie dostępne wyróżniane w oparciu o kryterium:
Użyteczności (kryterium społeczne)
Korzyść z dobra prywatnego przypada tylko na wąską grupę osób (właścicieli itp.), korzystanie z dobra przez jedną osobę blokuje możliwość korzystania z tego dobra innym. Z dobra publicznego mogą korzystać wszyscy nawet w jednym momencie
Odpłatności (kryterium ekonomiczne)
O tym z jakim dobrem mamy do czynienia decyduje źródło odpłatności. Dobra publiczne finansuje budżet państwa a dobra prywatne właściciel, ewentualnie korzystający
Dobra publiczne są iluzorycznie bezpłatne a faktycznie płacą za nie wszyscy niezależnie czy z nich korzystają. Oznacza to że dobra publiczne przez ograniczanie naszych dochodów ograniczają konsumpcję dóbr prywatnych
1.4 Dobro społeczne Kategorie dóbr: Dobro publiczne - z przyczyn naturalnych służą do zbiorowości lokalnej lub całej społeczności zawsze finansowane w całości ze środków publicznych np. drogi Dobro społeczne - ze względów fizycznych mogą być dobrami publicznymi ale na skutek panującej doktryny są dostarczane obywatelowi wtedy, gdy on tego nie akceptuje, zostały sfinansowane ze środków publicznych w całości lub w części np. ochrona zdrowia, edukacja Dobro prywatne ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz