Podatki - władztwo podatkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 6461
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki - władztwo podatkowe - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: podatki, rodzaje podatków, władztwo podatkowe, kryterium terytorialne, zasady podatkowe, ucieczka przed podatkiem, zasady konstrukcji współczesnych systemów podatkowych, technika podatkowa, ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego, przyczyny występowania długu publicznego.

Podatki-pieniężne ,przymusowe, ogólne, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenia na rzecz państwa lub innych związków publiczno-prawnych.
Rodzaje podatków: -podatki majątkowe (od praw majątkowych) - podatki od przychodów, - podatki od dochodów , - podatki od wydatków
Związek pomiędzy ciężarem podatkowym a ponoszącym go podatnikiem:
- podatki bezpośrednie (istnieje zależność pomiędzy podatkiem a podatnikiem)
- podatki pośrednie (nie pozostają w ścisłym związku z sytuacją dochodową i majątkową podatnika)
Władztwo podatkowe:
- Podatki nakładane przez państwo , - podatki nakładane przez władze samorządowe (gmina)
Kryterium terytorialne:
- podatki centralne ,- podatki regionalne , - podatki lokalne
CENTRALNE: -dochody od osób fizycznych -dochody od osób prawnych
-ryczałt ewidencjonowany
-podatek akcyzowy
-podatek od gier
-podatek tonażowy (transport morski)
LOKALNE:
-od nieruchomości
-rolny
-Leśny
-Od spadków i darowizn
-od czynności cywilno prawnych
-od środków transportowych(powyżej 3,5 tony)
-karta podatkowa
ZASADY PODATKOWE (zasad jest 10 ale są ponumerowane w grupach)
Fiskalne
-wydajność (państwo powinno sięgać do takiego przedmiotu opodatkowania, który dostarcza dochodów niezbędnych do realizacji funkcji i zadań państwa i władz samorządowych
-elastyczność- podatek powinien reagować na zmieniające się procesy i darzenia gospodarcze oraz procesy społeczne
-stałość- ograniczenie zmian w systemie podatkowym
Ekonomiczne
-nienaruszalność majątku podatnika
Sprawiedliwości
- powszechność -ciężary podatkowe powinny mieć charakter powszechny
-równość - ciężary podatkowe powinny być rozłożone równomiernie na wszystkich podatników
- zdolność podatkowa (dochodowa)?
Techniczne
- pewność -podatki powinny być niezawodnym źródłem dochodów państwa
-dogodność- pobór podatki powinien uwzględnić warunki finansowe podatnika cykl i charakter prowadzonej działalności
-taniość- koszty poboru podatków nie powinny uszczuplać nadmiernie dochodów państwa
UCIECZKA PRZED PODATKIEM
Unikanie podatku (nałożenia , uiszczenia)
Oszustwa podatkowe
Zatajenie materialne
Zatajenie rachunkowe
Fałszywe kwalifikowanie
ZASADY KONSTRUKCJI WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW PODATKOWYCH
Wprowadza się kilka podatków , trzy lub cztery ich rodzaje stanowią podstawę finansów publicznych
Sięga się do różnych przedmiotów opodatkowania
Stosuje się podatki bezpośrednie (trudno przerzucane,pewne źródła dochodów) i pośrednie (łatwiej przerzucane,, wydajne źródło dochodów)


(…)

… wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok budżetowy
Wprowadza się zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu państwa z wyjątkiem rat kredytów i pożyczek udzielonych w latach poprzednich.
Nie przewiduje się wzrostu wydatków w jednostkach o których mowa w art.139 ust.2, na poziomie wyższym niż w administracji rządowej.
Rada Ministrów…
… okresie
Deficyt strukturalny- dochody i wydatki są realizowane przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gospodarki
Deficyt cykliczny-rezultat cyklu koniunkturalnego wpływającego na dochody i wydatki
DŁUG PUBLICZNY to zobowiązanie podmiotu sfery publicznej , które wynika z zaciągniętych przez te podmioty pożyczek i kredytów
PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO:
Zaciąganie pożyczek i kredytów…
… powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki ,jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz