Budżet samorządowy

note /search

Deficyt budżetowy - Strumień

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155

a budżetami samorządowymi oraz FUSem). Def.bud. jest w pewnym stopniu powiązany z polityką monetarną państwa...

SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Finanse publiczne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2926

* budżety samorządowe * fundusze celowe 5. SYSTEM FIN. PUBL. w uj. INSTRUMENTALNYM (co jest źródłem dochodu...

Zasady budżetowe- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Procedury budżetowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1645

cyfry) Dotyczą wyłącznie Budżetu państwa, w budżetach samorządowych ich nie ma Działy (3 cyfry) Działy...