Deficyt budżetowy - Strumień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deficyt budżetowy - Strumień - strona 1

Fragment notatki:

V. Deficyt budżetowy (def.bud.)
Porównanie strumieni dochodów z sumą strumieni wydatków oznacza występowanie albo nadwyżki, albo deficytu. Może się zdarzyć, że w ogromie operacji dochodowo- wydatkowych budżetu ani aparat skarbowy, ani bankowy nie zauważą naruszenia równowagi między strumieniami dochodowym i wydatkowym, jeżeli na koniec okresu budżetowego dojdzie do samoczynnego zrównoważenia dochodów i wydatków. Oznacza to, że układ budżetowy cechuje stabilność. Deficyt może dotyczyć budżetów bieżących, majątkowych, zwyczajnych, nadzwyczajnych itp. Może się ograniczać do bp (budżetu centralnego), powinien być jednak odnoszony do całego systemu funduszy publicznych (ze wzgl. na istniejący system transferów między bp a budżetami samorządowymi oraz FUSem). Def.bud. jest w pewnym stopniu powiązany z polityką monetarną państwa, np. wysoka stopa procentowa ogranicza aktywność gospodarczą, a więc obniża wpływy z tyt. podatków, jednocześnie pożyczki zaciągane przez wł.publ. na rynku kapitałowym mogą pogłębiać nierównowagę budżetową bieżącą i przyszłą (przez wzrost kosztów obsługi długu). Wyróżniamy trzy rodzaje def.bud.: deficyt rzeczywisty
deficyt strukturalny
deficyt cykliczny
funduszami ubezpieczeń społecznych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz