Deficyt budżetowy - opracowanie - Automatyczne stabilizatory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deficyt budżetowy - opracowanie - Automatyczne stabilizatory - strona 1 Deficyt budżetowy - opracowanie - Automatyczne stabilizatory - strona 2

Fragment notatki:

deficyt budżetowy Deficyt budżetowy - ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetu państwa. [Deficyt budżetowy to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Deficyt jest zawsze ujemny, czyli jeśli wydatki są większe od dochodów. Jeśli natomiast jest odwrotnie (dochody większe od wydatków) wtedy powstaje nadwyżka budżetowa (def. Z innego źródła)] Można wyróżnić 3 rodzaje deficytu budżetowego: Deficyt rzeczywisty ex definitione jest faktyczną różnicą między wydatkami i dochodami w danym okresie (roku budżetowym); Deficyt strukturalny jest wielkością symulowaną, hipotetyczną, powstającą w warunkach, gdy dochody i wydatki są realizowane przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gospodarki; Deficyt cykliczny jest rezultatem cyklu koniunkturalnego (ożywienia lub recesji) wpływającego na dochody u wydatki budżetowe, a więc występuje w warunkach, gdy gospodarka nie funkcjonuje przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych. Jak łatwo zauważyć, deficyt cykliczny zawsze różni się od rzeczywistego i strukturalnego. W teorii podkreśla się, że różnica między deficytem strukturalnym a deficytem cyklicznym wynika ze stosowania różnych narzędzi polityki fiskalnej, do których zalicza się automatyczne stabilizatory koniunktury i/lub narzędzia dyskrecjonalnego oddziaływania państwa na gospodarkę. Deficyt cykliczny jest konsekwencją stosowania automatycznych stabilizatorów koniunktury. Opisując mechanizm powstawania deficytu budżetowego należy mieć na uwadze strumieniowy charakter dochodów i wydatków budżetowych. Rezultat porównań tych dwu strumieni można przedstawić w następującej, wysoce zagregowanej, formie: ƩD=ƩW, ƩDƩW, ƩD

(…)

… (roku) budżetowego. Deficyt budżetu państwa oraz inne pożyczkowe potrzeby budżetu państwa mogą być sfinansowane przychodami pochodzącymi z: 1) sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym i zagranicznym; 2) kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych; 3) pożyczek; 4) prywatyzacji majątku Skarbu Państwa; 5) kwot pochodzących ze spłat udzielonych kredytów i pożyczek; 6) nadwyżki budżetu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz