Budżet państwa - system finansowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - system finansowy - strona 1 Budżet państwa - system finansowy - strona 2 Budżet państwa - system finansowy - strona 3

Fragment notatki:

IV. Budżet państwa. (bp)
Dokonuje istotnych transferów na rzecz innych elementów systemu fin.publ., zwłaszcza budżetów samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych
Odgrywa ważną rolę w kształtowaniu finansowych stosunków międzynarodowych, m.in. jako źródło pożyczek dla innych krajów
To scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa
Podstawą jego tworzenia jest ustawa przyjmowana przez parlament, który upoważnia rząd do realizacji określonych w ustawie dochodów i wydatków - to akt prawny o określonym czasie obowiązywania
to plan finansowy państwa (władz ustawodawczych i wykonawczych)- cele i zadania państwa realizowane za pomocą budżetu musza być z góry określone - sporządza się go ex ante jednoszczeblowa struktura organizacyjna bp
Cechy bp:
to fundusz scentralizowanych zasobów pieniężnych gromadzonych i dzielonych przez państwo w związku z realizacją zadań (funkcji państwa)
gromadzenie środków budżetowych w sposób przymusowy; to charakterystyczne dla działalności państwa wynikającej z atrybutu władzy
procesy gromadzenia i dzielenia dochodów za pomocą budżetu ekonomiczny i społeczny charakter procesów gromadzenia i dzielenia przez państwo dochodów w budżecie (wyraża się to w przejmowaniu części produktu społecznego i dysponowaniu nią, co wpływa na sytuację dochodową i socjalna poszczególnych osób, grup społecznych itd.) ; procesy te implikują zasady ustrojowo- konstytucyjne; wymaga to nadania bp formy normatywnej, tzn. formy aktu prawnego wysokiej rangi - ustawy dochody budżetowe powstają na skutek definitywnego przejęcia ich przez państwo od różnych podmiotów (dochody budżetowe gromadzone w budżecie są bezzwrotne)
to plan dochodów i wydatków państwa na z góry ustalony czas organów:
wł.państwowej
kontroli i ochrony prawa
administracji rządowej
specjalizacja - nadanie rygorów prawnych wydatkom budżetowym
to strumienie dochodów i wydatków
konieczne jest egzekwowanie należnych w danym okresie dochodów oraz wydatkowanie środków budżetowych przed upływem okresu budżetowego (ta cecha powoduje istotne skutki dla racjonalności b.p.)
Funkcje bp są ponadustrojowe. Istnieje obiektywnie, niezależnie od ustroju. Musza być spełnione jedynie dwa warunki:
- gospodarka musi mieć charakter pieniężny
- musi istnieć prawo jako instytucja
Kurczowe trzymanie się pewnych zas.bud. jest hamulcem rozwoju społeczno- gospodarczego. Dystansowanie się praktyki do niektórych zas.bud. przynosiła korzyści natury gospodarczej i społecznej. Z kolei ich lekceważenie może prowadzić do wielu negatywnych zjawisk, np. ignorowanie zas. przejrzystości i jawności budżetu prowadzi z reguły do niegospodarności i nadużywania uprawnień wł. wykonawczych w stosunku do wł. przedstawicielskich, a więc całego społeczeństwa.

(…)

… przekazywany jest do Komisji Finansów Publicznych a w Senacie do Komisji Gospodarki Narodowej.
Projekty ustaw rozpatruje się w trzech czytaniach. Jeśli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi RP do podpisu, może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu (art.225 Konstytucji). Uchwałę w sprawie ustawy budżetowej Senat…
… przez Sejm ustawy.
Ustawę budżetową MS kieruje do komisji senackich. W trakcie postępowania nad ustawą budżetową komisje mogą przesłuchiwać upoważnionych przedstawicieli właściwych resortów.
14. Komisje senackie po rozpatrzeniu właściwych części budżetowych, przekazują swoje opinie Komisji Gospodarki Narodowej, która na ich podstawie przygotowuje projekt uchwały Senatu, w którym proponuje przyjęcie ustawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz