Finanse publiczne- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne- wykład 9 - strona 1 Finanse publiczne- wykład 9 - strona 2 Finanse publiczne- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 9
Minister finansów opracowuje bardzo ogólną, wstępną wizję budżetu.
Jest ona wynikiem prac analitycznych w wyniku, których Minister Finansów poddaje analizie prognozy podstawowych wartości ekonomicznych dla roku, w którym realizowany będzie budżetu.
Prognozy dotyczą:
PKB
Wielkości zatrudnienia i bezrobocia
Wielkości cen
Inflacji
Mierników charakteryzujących kontakty zagraniczne(bilans płatniczy, prognozowane kursy walutowe)
Stopy procentowe
Prognozy demograficzne
Wydanie przez Ministra Finansów tzw. Noty budżetowej
Nota budżetowa - rozpoznanie Ministra finansów w sprawie sposobu, trybu i termin opracowania projektu budżetu.
Jest to harmonogram prac. Ważne:
Zasady planowania wydatków
Formularze, które wypełniają właściwe podmioty
Sporządzanie przez dysponentów części założeń rzeczowych do budżetu państwa
Nota budżetowa jest zasadniczo skierowana do ministrów i wojewodów.
„RZ” założenia rzeczowe - formularz z założeniami rzeczowymi, które zasadniczo nie mają charakteru wielkościowego( brak wymiaru pieniężnego)
,„Jakie zadania chcą realizować ministrowie?”
PLANOWANIE BUDŻETU
0)Minister Finansów 1)Minister Finansów 2) dysponenci części - założenia rzeczowego budżetu Państwa
3) Minister finansów- założenia projektu Budżetu państwa
4)Rada ministrów- debata
5) dysponenci części - opracowanie wycinkowych projektów budżetu państwa + kancelaria sejmu, prezydent RP, NIK itp.
6) Minister finansów - projekt budżetu państwa
7) Rada ministrów - obrady
8) Rada ministrów - uchwała
9) pokazanie sejmowi ( do 30 września)
Ogólny zagregowany szacunek ministra finansów
„Co można zrobić ze względu na analizę”
„Co trzeba zrobić”
Podanie przyjętych prognoz
Prezentowanie ogólnych założeń dotyczących dochodów i wydatków(w ramach tych założeń należy uwzględnić ustalenia tzw. „wieloletniego planu finansowego państwowego”- jest on corocznie weryfikowany
Limity wydatków dla poszczególnych części budżetu
Założenia projektu są przedmiotem debaty Rady Ministrów
- możliwość wynegocjowania przez ministrów zwiększenia limitów
(5)Każdy minister opracowuje wycinek budżetu jest to też uregulowane „notą budżetową”
W formie formalnej, która znajduje się na nocie budżetowej - tym razem w wielkościach o charakterze pieniężnych


(…)

… sejm
PROCEDURA BUDŻETOWA
Pierwsze czytanie projektu budżetowego - prezentacja przez ministra finansów projektu ustawy budżetowej uchwalonego przez Radę Ministrów (tzw. Expose budżetowe); debata (bez … merytorycznego - wystąpienia szefów klubów poselskich)
Prace w komisjach sejmowych- komisje patrzą na budżet ze strony `ministerstw”(komisja zdrowia, rolnictwa). Zgłaszają poprawki dyskutowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz