Procedura budżetowa - Komisja Finansów Publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura budżetowa - Komisja Finansów Publicznych - strona 1 Procedura budżetowa - Komisja Finansów Publicznych - strona 2

Fragment notatki:

Procedura budżetowa Ustawa budżetowa- specyficzna ustawa zwykła. „Wniesione do Sejmu projekty ustawy budżetowej i innych planów finansowych państwa Sejm rozpatruje w trybie przewidzianym dla postępowania z projektami zwykłych ustaw. W Konstytucji przesadzona została zasada, w myśl której Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie właśnie ustawy, a w wyjątkowych sytuacjach dochody i wydatki państwa w krótszych okresach niż rok może określić ustawa o prowizorium budżetowym. Odrębności szczegółowego trybu ustawowego dotyczącego budżetu , wprowadzone przez nową Konstytucję:
Wyłączna inicjatywa ustawodawcza służy tu Radzie Ministrów
Projekt ustawy winien być wniesiony najpóźniej na 3 m-ce przed rozpoczęciem roku budżetowego ,a tylko wyjątkowo dopuszczalne jest późniejsze przedłożenie projektu
Senat RP dysponuje 20 dniami na uchwalenie ewentualnych poprawek do ustawy budżetowej od dnia przekazania ustawy przez Marszałka Sejmu
Prezydentowi nie służy prawo weta wobec ustawy budżetowej i ma na jej podpisanie 7 dni od dnia jej przekazania przez Marszałka Sejmu. Prezydent może zwrócić się do TK w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej, albo ustawy o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem, zaś Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia złożenia wniosku w Trybunale
Jeśli w ciągu 4 m-cy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi do podpisu, Prezydent może w ciągu 14 dni zarządzie skrócenie kadencji Sejmu. Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej może się odbyć na wyłącznie na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie obejmuje: uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę ,pytania i odpowiedzi wnioskodawcy oraz debatę na temat ogólnych zasad projektu. W następstwie pierwszego czytania projekt zostaje skierowany do rozpatrzenia Komisji Finansów Publicznych (KFP). Poszczególne części projektu ustawy rozpatrują także właściwe komisje sejmowe, które przekazują na koniec swoich prac Komisji Finansów Publicznych swoje stanowiska zawierające wnioski , opinie, albo propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem. Dysponując takim materiałem KFP dokonuje finalnego rozpatrzenia projektu z udziałem reprezentantów poszczególnych komisji sejmowych oraz poprawek i wniosków do projektu dotychczas zgłoszonych. KFP przygotowuje na koniec tej sekwencji swoich prac sprawozdanie o projekcie wnosząc jednocześnie o jego przyjęcie bez poprawek , albo o przyjęcie z określonymi poprawkami zawsze z informacją nt. nie uwzględnionych wniosków poszczególnych komisji. Drugie czytanie obejmuje przedstawienie sprawozdania przez KFP, debatę i zgłaszanie poprawek i wniosków.
Trzecie czytanie natomiast ma miejsce niezwłocznie po drugim, jeśli w czasie jego trwania nie zgłoszono żadnych poprawek i wniosków i tym samym gdy projekt nie musiał być kierowany ponownie do KFP. W trzecim czytaniu KFP przedstawia Sejmowi dodatkowe sprawozdanie o projekcie ustawy budżetowej, a jeżeli projekt nie był kierowany po drugim czytaniu do KFP poseł-sprawozdawca przedstawia Sejmowi dodatkowe sprawozdanie o projekcie ustawy budżetowej, a jeżeli projekt nie był kierowany po drugim czytaniu do KFP poseł- sprawozdawca przedstawia Sejmowi poprawki i wnioski zgłoszone w drugim czytaniu. Na koniec trzeciego czytania odbywa się głosowanie oznaczające uchwalenie ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa uchwalona w Sejmie natychmiast zostaje przekazana Marszałkowi Senatu i Prezydentowi oraz posłom. Senat ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz