PROCEDURA BUDŻETOWA - Komisja Finansów Publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PROCEDURA BUDŻETOWA - Komisja Finansów Publicznych - strona 1 PROCEDURA BUDŻETOWA - Komisja Finansów Publicznych - strona 2

Fragment notatki:

PROCEDURA BUDŻETOWA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU BUDŻETU ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA PROJEKT:
Przygotowaniem projektu ustawy budżetowej zajmują się 2 departamenty: DEPARTAMENT POLITYKI FINANSOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETU PAŃSTWA DEPARTAMENT POLITYKI FINANSOWEJ - opracowuje prognozy makroekonomiczne dotyczące dochodów budżetowych. (chodzi tu o kształtowanie się cen, produkcji, sprzedaży, PKB, kursu walut, wysokości płac itp.) DEPARTAMENT BUDŻETU PAŃSTWA - opracowuje prognozy dotyczące wydatków budżetowych. PROCEDURA UCHWALANIA PROJEKTU BUDŻETU - Materiały do projektu poszczególnych częście budżetowych opracowują ministrowie .
- Ostateczny kształt projektowi nadaje Minister Finansów. - Następnie RM uchwala projekt ustawy budżetowej (albo ustawę o prowizorium budżetowym)
- Projekt musi trafić do Sejmu do 30.09 PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETU A. UCHWALENIE PROJEKTU USTAWY PRZEZ SEJM
I CZYTANIE - Prezes RM lub MF przedstawia ogólną koncepcję projektu budżetu. Można tu zgłosić wsniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości lub częśc. Postępowanie kończy się przekazaniem projektu do Komisji Finansów Publicznych (KFP)
II CZYTANIE - Obejmuje sprawozdanie z prac KFP. Można tu zgłaszać wnioski i poprawki o których przyjęciu/odrzuceniu decyduje KFP (nie można zgłosić wniosku o odrzucenie projektu ustawy).
III CZYTANIE - Obejmuje sprawozdanie KFP z uwzględnieniem ew. poprawek i wniosków. Nastepnie odbywa się głosowanie Sejmu w sprawie wniosków i poprawek zgłoszonych w II czytaniu. Po uzyskaniu akceptacji projekt staje się ustawą.
B. AKCEPTACJA USTAWY PRZEZ SENAT:
- Senat może zaproponować wnisienie poprawek w ciągu 20 dni.
- Senat może zatwierdzić ustawę - Senat nie może wnieść o odrzucenie ustawy w całości C. ROZPATRZENIE POPRAWEK SENATU PRZEZ SEJM: - nie ma obligatoryjnych terminów dla Sejmu co do rozpatrzenia poprawek wniesionych przez Senat - jeżeli nie zostanie to zrobione w ciągu 4m. od dnia przedłożenia projektu Sejmowi Prezydent może skrócić kadencję Sejmu - po rozpatrzeniu ew. poprawek ustawa ląduje u Prezydenta D. PODPISANIE USTAWY PRZEZ PREZYDENTA: - Prezydent podpisuje ustawę budżetową w ciągu 7 dni. - Prezydent może przekazać ustawę budżetową pod rozpatrzenie TK pod kątem jej zgodności z Konstytucją. E. OGŁOSZENIE USTAWY - Prezes RM dokonuje na podstawie zarządzenia Prezydenta ogłoszenia ustawy budżetowej w Dz. U. - Jeżeli ustawa nie została ogłoszona przed 1.01. to podstawą działalności RM jest projekt ustawy budżetowej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz