Konstytucyjny system organów państwa

note /search

Partie Polityczne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1414

PARTIE POLITYCZNE 1. Rozwój partii politycznych Rozwój partii jest skojarzony z rozwojem parlamentaryzmu. Za początkowe ukształtowanie się partii politycznych powszechnie uważa się kluby polityczne i frakcje parlamentarne, które w XVIII w. zaczęły kształtować się w parlamencie brytyjskim (wigowie,...

Problem Gwarancji Konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1491

PROBLEM GWARANCJI KONSTYTUCJI Głównym warunkiem funkcjonowania państwa prawnego jest zgodność wszystkich aktów prawnych z aktami wyższego rzędu. Jeśli konstytucja jest najwyższym prawem to zachodzi potrzeba zabezpieczenia zgodności całego prawa z tą konstytucją jako prawem najwyższym. Można zadekla...

KONSTYTUCJA - Preambuła

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2513

Zwykle ma charakter świecki, ale może mieć też charakter konfesyjny, religijny. Mogą występować same odwołania do religii. Może przybierać formę: Obecności klasycznego invocatio dei. Konstytucja grecka z 1975r. - klasyczny przykład państwa wyznaniowego. Konstytucja irlandzka z 1937r. Krótkie od...

POJĘCIE PRAWA I PRZEDMIOTU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2261

I. POJĘCIE PRAWA I PRZEDMIOTU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Dwa możliwe sposoby pojmowania prawa konstytucyjnego 1) Specyficzny zespół norm prawnych wyodrębnionych spośród całego systemu prawnego danego państwa i składających się na określoną gałąź prawa. 2) Termin umożliwiający wyszczególnienie pewnej...

Prawo Wyborcze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2989

PRAWO WYBORCZE 1. Znaczenie Wybory w demokracji przedstawicielskiej (reprezentacyjnej) są podstawowym sposobem kreowania organów przedstawicielskich. W nauce prawa konstytucyjnego wyróżnia się 2 terminy prawa wyborczego: Znaczenie przedmiotowe: ogół norm prawnych, które określają sposób przeprow...

SUWERENNOŚĆ JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT WSPÓŁCZESNEGO PAŃSTWA - wykład...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

SUWERENNOŚĆ JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT WSPÓŁCZESNEGO PAŃSTWA 1. Suweren Suwerenność - pojęcie to oznacza władzę niezależną w stosunkach zewnętrznych i najwyższą w stosunkach wewnętrznych. Suweren - podmiot, któremu będzie przysługiwała ta władza...

Władza Wykonawcza - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2555

WŁADZA WYKONAWCZA 1. Modele organizacyjne władzy wykonawczej we współczesnym państwie Są 3 modele (historycznie jednak ukształtowały się 4): Model monokratyczny Model dualistyczny Model departamentalny Model dyrektorialny W Polsce występuje model dualistyczny o nachyleniu parlamentarno-gabine...

ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1456

III. ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO Ustawa konstytucyjna, ustawa o zmianie konstytucji - posiadają 2 takie same cechy, co konstytucja: Mają najwyższą moc prawną. Są uchwalane w ten sam sposób, te same procedury zmiany. Różni je: zakres materii, która obejmuje przedmiot regulacji, jest on większy. ...

Zasady republikańskiej formy państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1855

17 . ZASADY REPUBLIKAŃSKIEJ FORMY PAŃSTWA: Republika (res publica )- rzecz publiczna („Rzeczpospolita") Rzeczpospolita- państwo wszystkich obywateli, utożsamia się z ogółem ludności, jest wartością społeczną. Republika to przeciwieństwo monarchii. Różnice między monarchią a republiką dotyczą :...

Pojęcia wyborcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

PO D STAWOWE POJ Ę CIA WYBORCZE : T e rmin „prawo wyborcz e " -podmiotowe znaczenie tzn.: uprawnienie do wybierania i bycia wybieranym( czynne i bierne prawo wyborcze ). -przedmiotowe znaczenie tzn. całokształt norm, które regulują sposób obsady składu personalnego organu przedstawicielskiego....