Władza Wykonawcza - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza Wykonawcza - wykład - strona 1 Władza Wykonawcza - wykład - strona 2 Władza Wykonawcza - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WŁADZA WYKONAWCZA
1. Modele organizacyjne władzy wykonawczej we współczesnym państwie
Są 3 modele (historycznie jednak ukształtowały się 4):
Model monokratyczny
Model dualistyczny
Model departamentalny
Model dyrektorialny
W Polsce występuje model dualistyczny o nachyleniu parlamentarno-gabinetowym. Domniemanie właściwości w zakresie egzekutywy na rzecz Rady Ministrów. Prezydent może tylko, tyle ile przydaje mu konstytucja i ustawy. Wszystko, co nie jest zastrzeżone dla innych organów państwa (w tym dla prezydenta i samorządu) przypada kompetencji Rady Ministrów.
2. Prezydent
Prezydent jest strażnikiem konstytucji w szczególności i strażnikiem państwa.
Posiada szczególne kompetencje, prawa i obowiązki. Za tą cechą, rolą którą wyznacza prezydentowi konstytucja jako strażnika konstytucji stoi cały szereg istotnych instrumentów prawnych, które czynią z prezydenta efektywnego strażnika konstytucji.
Prezydent nie pełni funkcji efektywnego, realnego Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych. Prezydent jest Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP. Prezydent jest elementem w ramach cywilnej demokratycznej kontroli.
W czasie pokoju naczelnym dowódcą sił zbrojnych jest cywilny, podlegający demokratycznej kontroli minister obrony narodowej i za jego pośrednictwem w czasie pokoju prezydent działa jako NZSZ.
Mamy doczynienia jedynie z dowództwem ideowym. Prezydent nie wydaje skutecznie rozkazów siłom zbrojnym, może się zwrócić do ministra obrony narodowej albo w czasie wojny do Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.
Posiada szereg kompetencji, które odpowiadają owej cesze ideowego zwierzchnictwo sił zbrojnych.
Mianowanie: I-szych stopni oficerskich, generałów, admirałów, szefa sztabu itd.
3. Rada ministrów i administracja rządowa
WŁADZA WYKONAWCZA - działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogólnego oraz interesu publicznego. Zadania te określone są z reguły przez władzę ustawodawczą w uchwalonych przez nią ustawach. Władza ustawodawcza posiada również kompetencje kontrolne nad władzą wykonawczą, co do sposobu wypełniania nałożonych przez nią zadań.
Zakres polityczny
Polega na wytyczaniu pewnej linii politycznej (zadań politycznych). Zakres administracyjny Polega na wcielaniu w życie tych zadań wyznaczonych poprzez linię polityczną i sprawowany jest w oparciu o zasady funkcjonowania administracji

(…)

… dymisji nie oznacza zaprzestania funkcjonowania RM. To samo dotyczy decyzji o skróceniu kadencji Sejmu.
SKŁAD RM - art. 147. Członkowie obowiązkowi: premier i ministrowie.
Członkowie fakultatywni: wiceprezesi RM, przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Jeżeli są w ogóle powołani wiceprezesi RM to oni funkcjonują w składzie rządu, nie może być sytuacji, że wiceprezes RM będzie poza rządem.
Zasadą jest, że prezes i wiceprezes mogą pełnić funkcję ministra, zasadą jest, że nie kierują żadnym działem administracji rządowej.
Przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Ustawa musi przewidywać sytuację wprost, że przewodniczący określonego komitetu jest członkiem RM (pozytywny przepis).
Ministrowie bez teki - nie mają swojego resortu. Wypełniają jedynie zadania wyznaczone przez prezesa RM. Nie mogą wydawać rozporządzeń. Jeśli chodzi o przydzielenie konkretnych działów do kierowania dla danego ministra odbywa się to tzw. rozporządzeniem dystrybucyjnym (atrybucyjne). W którym prezes RM przydziela konkretne działy administracji rządowej dla danego ministra i określa strukturę organizacyjną organu pomocniczego (ministerstwa). Mimo iż nazywają się rozporządzeniami faktycznie zawierają przepisy obowiązujące…
… i Sejmowi, Senat nie uczestniczy w tej procedurze.
1,2 etap - votum zaufania udziela się bezwzględną większością.
3 etap - większość zwykła.
Niepowodzenie 3 etapu doprowadza do konieczności skrócenia kadencji Sejmu przez prezydenta. Czyni to w formie postanowienia.
Elementem, który tworzy RM jest odebranie przysięgi od członków RM przez prezydenta, to jest moment, w którym następuje zmiana rządu…
… w drodze rozporządzenia będzie wprowadzała stan klęski żywiołowej (art.232 i 228 ust.2).
2. Funkcja wykonawcza.
RM zapewnia wykonanie ustaw. Generalnie wykonywanie ustaw polega na wydawaniu rozporządzeń, natomiast RM musi w swoich działaniach podejmować inne czynności, które będą związane z wykonywaniem ustaw. Konieczność złożenia sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej. Wydanie ustawy budżetowej…
… Zbrojnych
Te podmioty odpowiadają na podstawie ustawy o Trybunale Stanu. Ustawy nie mogą rozszerzać tego zakresu (problem z marszałkiem Sejmu i marszałkiem Senatu, którzy zastępują prezydenta w sprawowaniu jego funkcji). Jest to odpowiedzialność za delikt konstytucyjny (naruszenie konstytucji lub ustawy).
Art. 156 - członkowie RM ponoszą odpowiedzialność przed TS za naruszenie konstytucji lub ustaw…
… Zbrojnych
Te podmioty odpowiadają na podstawie ustawy o Trybunale Stanu. Ustawy nie mogą rozszerzać tego zakresu (problem z marszałkiem Sejmu i marszałkiem Senatu, którzy zastępują prezydenta w sprawowaniu jego funkcji). Jest to odpowiedzialność za delikt konstytucyjny (naruszenie konstytucji lub ustawy).
Art. 156 - członkowie RM ponoszą odpowiedzialność przed TS za naruszenie konstytucji lub ustaw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz