Rada Ministrów - Zasada kolegialności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Ministrów - Zasada kolegialności - strona 1 Rada Ministrów - Zasada kolegialności - strona 2 Rada Ministrów - Zasada kolegialności - strona 3

Fragment notatki:

Rada ministrów
W konstytucji nie występuje pojęcie rządu, jest to pojęcie umowne. Rada ministrów - naczelny organ administracji rządowej. Jej działanie opiera się na trzech zasadach:
kolegialności (rozstrzygnięcia mające znaczenie polityczne) na przykładzie budżetu
resortowości (sprawy rutynowe) na przykładzie budżetu
zasadzie kanclerskiej (szczególna pozycja Prezesa Rady Ministrów)
Podstawy prawne
- konstytucja rozdział VI
- ustawa z dnia 8 lipca 1996 o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania tzw. Ustawa o rządzie
- ustawa z dnia 4 listopada 1997 o działach administracji rządowej (wyodrębnia 28 działów)
Zadania i kompetencje Rady Ministrów:
Prawo inicjatywy ustawodawczej
Prawo przedkładania projektu budżetu państwa
Ochrona interesów Skarbu Państwa
Zapewnienie wykonania ustaw
Wydawanie rozporządzeń wykonawczych
Kierowanie nad wykonaniem budżetu Powołanie RM
prezydent RP desygnuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek Radę Ministrów - a sejm w okresie 14 dni może udzielić votum zaufania - bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu ustawowej liczby posłów
Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w ciągu 14 dni oraz proponowany przez niego skład RM - bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu ustawowej liczby posłów - następnie Prezydent powołuje rząd
Prezydent RP powołuje Prezesa rady ministrów i radę ministrów a sejm uchwala votum zaufania - zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu ustawowej liczby posłów.
Przyczyny dymisji RM
Ukonstytuowanie nowego sejmu
Nie uchwalenie przez sejm votum zaufania dla Rady Ministrów
Votum nieufności
Rezygnacja prezesa rady ministrów Votum Nieufności
Wobec prezesa rady ministrów - większość ustawowa liczby posłów, na wniosek 46+ imiennie wskazany kandydat na PRZ. Jeśli nie - ponowny wniosek po 3 miesiącach (115 posłów)
Votum nieufności wobec ministra - 69 posłów, większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Odpowiedzialność RM
odpowiedzialność polityczna - członkowie RM ponoszą przed sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność RM, ministrowie - odpowiedzialność indywidualną odpowiedzialność konstytucyjna - przed Trybunałem Stanu (postawienie przed TS wymaga uchwały 3/5 ustawowej liczby posłów na wniosek Prezydenta lub 115 posłów). (TS może wymierzyć następujące kary: od 2 do 10 lat utraty czynnego i biernego prawa wyborczego, utrata odznaczeń i orderów - wszystkich lub częściowo, zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych. Uwaga! Czyny uznane za złe - nie skutkują uchyleniem, może to uczynić Trybunał Konstytucyjny).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz