Votum nieufności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Votum nieufności - strona 1

Fragment notatki:

W pół stronicowym opracowaniu, autor zawarł jego najistotniejsze cechy - takie jak m.in.: kto występuję z inicjatywą votum nieufności, kogo ono dotyczy, wymagana liczba posłów do jego zgłoszenia, termin poddania wniosku pod głosowanie.

Konstruktywne votum nieufności p. nr 104
Z inicjatywą votum nieufności występuje najczęściej opozycja, która tym samym zmierza do wyrażenia swej dezaprobaty dla polityki Rady Ministrów i pragnie ją odwołać. Zgłoszenie tego rodzaju wniosku jest uzależnione od wielu warunków: może go zgłosić co najmniej 46 posłów (a więc nie mniej niż 10% ustawowego składu Sejmu), wniosek ten musi zawierać wskazanie imienne kandydata na nowego Prezesa Rady Ministrów, wniosek taki może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty jego zgłoszenia, dla jego przyjęcia wymagana jest większość ustawowej liczby posłów, w przypadku odrzucenia tego rodzaju wniosku przez Sejm ponowna inicjatywa w tej sprawie może być podejmowana dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.
Tego czasowego ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy z takim wnioskiem wystąpi co najmniej 115 posłów (1/4 ustawowej ich liczby).
Przyjęte w Polsce rozwiązanie przewiduje możliwość odwołania dotychczasowego rządu, ale przy jednoczesnym wyborze nowego Prezesa Rady Ministrów. W tym wyraża się jego konstruktywny charakter, że nowa większość jest przeciwna dotychczasowej polityce rządowej, a zarazem gotowa utworzyć i poprzeć nowy rząd. Konstytucja przyjmuje zatem tylko tę formę wotum zaufania, mającą konstruktywny charakter - rozpad jednej większości jest zrekompensowany powstaniem większości nowej, która w tym samym głosowaniu wyłoniła nowego Prezesa Rady Ministrów.
Konstruktywne wotum nieufności jedynie w przypadku całej RM.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz