Partie Polityczne - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partie Polityczne - wykład - strona 1 Partie Polityczne - wykład - strona 2 Partie Polityczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PARTIE POLITYCZNE
1. Rozwój partii politycznych Rozwój partii jest skojarzony z rozwojem parlamentaryzmu.
Za początkowe ukształtowanie się partii politycznych powszechnie uważa się kluby polityczne i frakcje parlamentarne, które w XVIII w. zaczęły kształtować się w parlamencie brytyjskim (wigowie, torysi). W tym czasie we Francji uważa się za zalążek partii (powstałe w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej) frakcje radykalnych jakobinów i umiarkowanych żyrondystów. Jeszcze w I połowie XIXw. partie miały charakter elitarny są to głównie partie konserwatywne i liberalne, dopiero II połowa XIXw. - wydarzenia komuny paryskiej i aprobata dla zasady powszechności prawa wyborczego sprawiają, że powoli następuje rozwój partii o masowym charakterze.
W XIXw. USA wykształciły na początku system dwupartyjny. Zwykle 1. z ugrupowań reprezentowało tendencje zachowawcze, druga partia zwykle tendencje bardziej postępowe, liberalne. Ten dwupodział nie był w stanie odzwierciedlać różnych interesów i poza USA okazał się nietrwały. W Anglii już ulegał dość charakterystycznej zmianie, wprawdzie dwupartyjność pozostała, ale wymianie ulegli uczestnicy tego systemu. Zachowali swój udział konserwatyści, natomiast liberałowie zostali wyparci na początku XXw. przez partię pracy (laburzyści). Przez pewien czas dwupartyjność liberalno-konserwatywna uległa zmianie na trójpartyjność, uczestnikiem procedur politycznych byli przez jakiś czas liberałowie, to jednak w latach 1940-1950 zaczęli być wypierani ze sceny politycznej i powrócono do dwupartyjności w układzie: konserwatyści i partia pracy.
W zależności od sympatii społeczeństwa, na zasadzie alternacji laburzyści albo konserwatyści stanowią partię rządzącą.
Wysunięcie się na arenę polityczną partii robotniczych było na początku XX w. zjawiskiem właściwym nie tylko Anglii, przy czym owemu wstępowaniu na scenę polityczną nowych ugrupowań politycznych (socjalistycznych, robotniczych, socjaldemokratycznych) nie towarzyszyło zjawisko wycofywania się innych silnych ugrupowań, które już jakąś pozycję zdobyły.
Stąd 2-partyjność zmienia się w 3-partyjność, która jest efektem dojrzewania ruchu robotniczego.
Spektakularnym przykładem narastania wpływów socjalistycznych może być Rzesza Niemiecka w latach 1871-1912.
Widać wyraźnie w okresie II połowy XIXw., że słaba socjaldemokracja przeistacza się i pod koniec wieku wysuwa się na czoło stronnictw politycznych. 3-partyjność przeistacza się w czwórpartyjność w następstwie powolnego formułowania się ugrupowania o chłopskim charakterze

(…)

… podejściu ustawodawca zwykle nie ogranicza się do reglamentowania prawnego pozycji partii politycznej w ustawie zwykłej, ale przenośni także regulacje dotyczącą partii politycznej na poziom konstytucji. Takie podejście jest właściwe 2. połowie XX w. Obejmowanie regulacjami prawnymi na poziomie konstytucji i ustawy współcześnie określa się mianem instytucjonalizacji partii politycznej. Współcześnie z reguły…
… się tutaj procedura, która umożliwia sądowi rejestrowemu wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w razie wydania orzeczenia jest ono wiążące i sąd rejestrowy musi postąpić tak jak wynika z tego orzeczenia.
Prawomocne postanowienie sądu kończy się nie wyrokiem ale postanowieniem. Prawomocne postanowienie o wpisie do ewidencji musi być ogłoszone nieodpłatnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Odpis…
… są to zrzeszenia.
Są to zrzeszenia obywateli polskich (cudzoziemcy i apatrydzi nie mogą być członkami partii politycznych).
Bazą organizacyjną takiego zrzeszenia są 2 istotne zasady: zasada dobrowolności przystępowania do partii i równości członków.
Dążenie do działania na rzecz reprezentowania narodu poprzez korzystanie z metod demokratycznych oddziaływania.
Druga legalna definicja - ustawa o partiach
… spełniła wymagania określone ustawowo. Udzielenie koncesji jest uwarunkowane samodzielną decyzją organu koncesyjnego, dlatego, że nie przysługuje środek odwoławczy na decyzje o odmówieniu udzielenia koncesji.
W doktrynie model ten uważa się, za sprzeczny z ideą państwa demokratycznego, jeśli się go dopuszcza to tylko w sytuacjach wyjątkowych np. w czasach wojny.
Ostatni raz model koncesyjny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz