System polityczny - pojęcie i funkcje partii politycznych oraz demokracja bezpośrednia w Polsce

Nasza ocena:

4
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System polityczny - pojęcie i funkcje partii politycznych oraz demokracja bezpośrednia w Polsce - strona 1

Fragment notatki:

Pierwsze, pod nazwą: "Poj¦Öcie i funkcje partii politycznych", porusza tematy takie jak: próba zdefiniowania partii politycznych; funkcje partii politycznych; konstytucyjne funkcje partii politycznych; system partyjny – pojęcie i typologia; zasady prawa wyborczego w państwie demokratycznym.

Natomiast drugie opracowanie, o nazwie: "Demokracja bezposrednia w Polsce 12.04", opisuje zagadnienia: referendum do spraw szczególnych w znaczeniu dla państwa; referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikacje umowy między narodowej, która przekazuje organowi ponadnarodowemu lub organizacji ponadnarodowej kompetencje władzy państwowej w niektórych sprawach; referendum w sprawie akceptacji ustawy o zmianie konstytucji; cechy specyficzne obywatelskich projektów ustaw; zasada dyskontynuacji prac sejmu; praktyki referendów ogólnokrajowych w Polsce od zakończenia II Wojny Światowej.

Notatki pochodzą z kierunku politologia prowadzonym w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Demokracja bezpośrednia w Polsce - 12.04.2010Podstawy prawneA) Referendum do spraw szczególnych w znaczeniu dla państwa- Sejm (bezwzględna większość głosów), Prezydent za zgodą SenatuWarunki określające ważność wyniku referendum:- frekwencja musi wynosić ponad 50 % by wynik referendum uznać za wiążący, poniżej 50 % wynik ma charakter opiniodawczy. Sąd Najwyższy stwierdza ważność. Ważność wyniku referendum: w trakcie przeprowadzania głosowania nie zostało złamane prawo (odpowiednia ustawa o referendum i przepisy)Wiążący wynik referendum jest uzależniony od frekwencji (wymóg przekroczenia 50%)Rozstrzygający charakter referendum: ilość głosów, która musi za danym rozwiązaniem, aby została podjęta decyzja. B) Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikacje umowy między narodowej, która przekazuje organowi ponadnarodowemu lub organizacji ponad narodowej kompetencje władzy państwowej w niektórych sprawach. I grupa umów międzynarodowych - nie trzeba szczególnej zgody. II grupa - wymagają zgody w postaci ustawyIII grupa - przekazują organowi ponadnarodowemu kompetencje władzy państwowej w niektórych sprawach.Drogi wyrażenia zgody na ratyfikacje umów- ustawa uchwalona w specjalnym trybie, który wymaga osiągnięcia większości kwalifikowanych w sejmie i w senacie.- przeprowadzenie referendum zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku głosowań w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Wybór drogi wyrażenia zgody na ratyfikacje jest kompetencją SejmuC) Referendum w sprawie akceptacji ustawy o zmianie konstytucji- ustawa o zmianie ustawy zasadniczej dotyczy rozdziału 1,2 lub 12 (wystarczy nowelizacja któregoś z artykułów - wniosek odpowiednich podmiotów np. Prezydent, Senat, grupa co najmniej 92 posłów)Dla uznania wiążącego charakteru wyniku takiego referendum nie jest wymagane osiągnięcie określonej frekwencji. Zarządzenie takiego referendum należy do marszałka sejmu, który musi to uczynić jeżeli ze stosowną inicjatywą wystąpi prezydent RP, grupa co najmniej 92 posłów lub Senat (cała izba).Inicjatywa Ludowa - na poziomie ogólnokrajowym występuje w dwóch formach:- obywatelska inicjatywa ustawodawcza (ART. 118 Konstytucji). Ta procedura umożliwia grupie co najmniej 100 tysięcy obywateli może wystąpić z projektem ustawy, który musi spełniać wymogi formalne (zgodnie z zasadami techniki prawodawczej). - obywatelskie projekty ustawy nie mogą dotyczyć dwóch kwestii: spraw finansowych państwa (np. projektu budżetu), zmian Konstytucji.Cechy specyficzne oby

(…)

… jej trwania.
Każdy system wyborczy ma swoje polityczne konsekwencje. Jednomandatowe okręgi wyborcze + większościowa formuła wyborcza utrwalają system dwupartyjny, okręgi wielomandatowe + formuła proporcjonalna sprzyjają wielopartyjności.
System wyborcze wywołują 2 zasadnicze efekty polityczne:
1)bezpośredni- rozmiar dysproporcji między uzyskanym poparciem a ilością uzyskanych mandatów
2)pośredni- liczba…
… - mechanizm wspołdziałania lub rywalizacji organizacji społecznych w walce o władzę i jej sprawowanie.
5. Zasady prawa wyborczego państwie demokratycznym
W wyborach parlamentarnych obowiązuje ordynacja wyborcza z 12.04.2001. Wybory zarządza prezydent, odbywają się łącznie, w niedzielę, głosuje się osobiście i tylko raz.
Nad sprawnym przeprowadzeniem wyborów czuwa Państwowa Komisja Wyborcza, podlegają…
… (jeżeli należy do jakiejś partii) oraz oświadczenie czy współpracował z UB w czasach PRL (wiarygodność oświadczenia będzie sprawdzana przez sąd -postępowanie lustracyjne). Kandydata obowiązuje zasada domicylu (musi mieszkać w Polsce min 5 lat)
Kandydata rejestruje Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) najpóźniej 45 dni przed terminem głosowania
Min 15 obywateli zakłada komitet wyborczy (zgłasza on kandydata…
… nie może być przeprowadzana za pieniądze z budżetu państwa czy pieniądze z budżetów samorządowych wyniki głosowania, wszelkie skargi i tym podobne dokumenty są publikowane w Dzienniku Ustaw RP
liczeniem głosów zajmuje się PKW i podległe jej okręgowe i obwodowe komisje wyborcze. PKW podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów
jeżeli Sąd Najwyższy uzna ważność wyborów zwycięski kandydat zostaje zaprzysiężony na prezydenta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz