Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

note /search

System polityczny - pojęcie i funkcje partii politycznych oraz demokra...

  • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2128

Pierwsze, pod nazwą: "Poj¦Öcie i funkcje partii politycznych", porusza tematy takie jak: próba zdefiniowania partii politycznych; funkcje partii politycznych; konstytucyjne funkcje partii politycznych; system partyjny – pojęcie i typologia; zasady prawa wyborczego w państwie demokratyczn...

Systemy edukacyjne

  • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
  • Pedagogika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2233

W poszczególnych plikach znajdują się następujące informacje: 1. Pedagogika behawiorystyczna; Pedagogika humanistyczna; Pedagogika krytyczna - 1 str. 2. Społeczne funkcje sytemu japońskiego; Przyjmowanie do pracy w Japonii; Presje wywierane na młodym Japończyku - 2 str. 3. Młodzież w społecze...

Filozofia - pedagogika

  • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
  • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2940

W plikach znajdziecie następujące informacje: 1. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu filozofia. 2. Wyjaśnienie pojęć: dyscypliny współczesnej filozofii- ich specyfika i podstawowe problemy, klasyfikacja nauk humanistycznych i filozoficznych, religia i filozofia - 2 str. 3. Wyjaśnienie poję...

Historyczna zmienność ideałów i celów wychowania

  • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
  • Pedagogika ogólna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2947

HISTORYCZNA ZMIENNOŚĆ IDEAŁÓW I CELÓW WYCHOWANIA Każda epoka wytwarza swój własny ideał i cele wychowania, w których tylko pewne elementy „uprzednich” ideałów i celów wychowania utrzymują się pod naporem przemian. Elementy te są wartościami ponadustrojowymi, a nawet ponadczasowymi. Stanowią je czy...