ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - wykład - strona 1 ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - wykład - strona 2 ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - wykład - strona 3

Fragment notatki:

III. ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Ustawa konstytucyjna, ustawa o zmianie konstytucji - posiadają 2 takie same cechy, co konstytucja:
Mają najwyższą moc prawną.
Są uchwalane w ten sam sposób, te same procedury zmiany.
Różni je: zakres materii, która obejmuje przedmiot regulacji, jest on większy.
Często służy uchylaniu, zmienianiu, uzupełnianiu konstytucji o nowe normy. Posiada zwykle szczególna nazwę. Stawiamy ja niżej od konstytucji jeśli bierzemy pod uwagę jej treść.
W Polsce do 1997r. były 2 normy:
Ustawa konstytucyjna - głębsza zmiana konstytucji, modyfikacja zasady ustrojowej, jednorazowe uchylenie konstytucji.
Ustawa o zmianie konstytucji - typowa częściowa nowelizacja; obecnie do każdej zmiany konstytucji według art.235.
Ustawa zwykła (kodeks, „prawo o” - akt normatywny, który charakteryzuje się:
Akt generalny, dotyczy wszystkich podmiotów w danym państwie. Normy te są sytuowane najwyżej, po normach konstytucji.
Akt podejmowany z reguły przez parlament, ale istnieje też delegacja ustawodawcza.
Akt uchwalany przy pomocy specjalnej procedury wyznaczonej przez konstytucję.
DELEGACJA USTAWODAWCZA - upoważnienie innego organu do tworzenia ustaw. Organ upoważniony ściśle w granicach upoważnienia może zawieszać, zmieniać, dopełniać lub wprowadzać nowe rzeczy.
Uchwalona przy pomocy ścisłej procedury, która musi być wyznaczona ramami konstytucji. Konstytucja określa działalność prawotwórczą zarówno w sferze treści jak i formy.
Sfera wyłączności ustawy.
Klauzule tradycyjnie przyjmowane przez doktrynę wyodrębniały sferę wyłączności ustawy.
Wraz z rozwojem sfery wyłączności uległy przemianie, reinterpretacji.
Nie ma jednak uniwersalnych poglądów, jakie treści powinny być regulowane w ustawie. Istnieją 2 dominujące tezy:
I teza - ustawa może regulować każde zagadnienie, jeżeli nie zabrania tego wyraźnie konstytucja. II teza - ustawodawca powinien regulować każdą sprawę w drodze ustawy, która w przeszłości była normowana już przez ustawę (przynajmniej raz).
Większość konstytucji wskazuje tzw. materie ustawowe - zastrzeżone dla ustawy. W różnych krajach różnie, ale wszędzie zastrzega się do regulacji ustawowej sferę praw i wolności jednostki w państwie.
Poza sferą praw wolności obywatelskich, materie ustawowe zwykle obejmują:
Regulowanie zasad działania organów państwowych.
Budżet państwa (rząd ma większość inicjatywy budżetowej).


(…)

… trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 20 VI 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia wskazanego w ustawie i w celu jej wykonania. Uprawnione podmioty: prezydent, Rada Ministrów, premier, minister działowy, przewodniczący określonego w ustawie komitetu…
… z 1921r. W I 1924r. premier Władysław Grabski otrzymał specjalne pełnomocnictwa od sejmu na mocy których prezydent otrzymał prawo wydawania w ściśle określonych sytuacjach na wniosek rządu rozporządzeń ustawodawczych. Dzięki nim okazało się możliwe błyskawiczne przeprowadzenie naprawy skarbu państwa. W następstwie noweli sierpniowej wprowadzono przepis umożliwiający formalnie prezydentowi, faktycznie…
….
Środki prawne, które chronią obywateli przed nadużyciami ze strony egzekutywy:
Cofnięcie upoważnienia.
Przejęcie określonej kwestii do własnej regulacji przez ustawodawcę. Istnieje w trakcie procesu ustawodawczego możliwość posiłkowa się przez parlament i jego organy wewnętrzne całym arsenałem środków kontroli parlamentarnej. Np. zapytanie poselskie, interpelacja poselska. Pojawia się problem…
…. Ale jeśli dopuszczamy istnienie takiej normy to pod zasadniczym warunkiem - normy tego prawa nie mogą konkurować z normami prawa pisanego. np.: Zasada dyskontynuacji prac ustawodawczych. Jedyny aktualny przykład odnoszący się do praktyki ustrojowej. W przeszłości: „Mazurek Dąbrowskiego” jako hymn narodowy (do 8 III 1973r. nie był regulowany prawnie). Mamy do czynienia z elementem normatywnym w przeciwieństwie…
… przypuszczenie, że przyjęte rozwiązanie znajdzie w przyszłości identyczne zastosowanie.
Nie ma charakteru wiążącego normy prawnej i nie może być źródłem prawa konstytucyjnego.
DYSONANS KONSTYTUCYJNY (albo polityczny) - złamanie ustalonego konwenansu (zwyczaju konstytucyjnego). ZASADA DYSKONTYNUACJI PRAC USTAWODAWCZYCH - polega na tym, że rozpoczęte i niedokończone prace nad projektem ustawy w Sejmie, z końcem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz