Zasada dyskontynuacji

Kadencja Sejmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

ustawodawstwa stanowionego w czasie trwania jego kadencji. Wspomniana zwyczajowa zasada dyskontynuacji prac...

Funkcja ustawodawcza parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2212

wymogom projektów ustaw i jest możliwe wniesienie kilku konkurencyjnych projektów; nie podlega zasadzie...

Specjalne tryby ustawodawcze.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1435

RSejm), a rozpatrzenie uchwały Senatu też na najbliższym (art. 95f RSejm); nie ma zasady dyskontynuacji...

Specjalne tryby ustawodawcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2870

RSejm), a rozpatrzenie uchwały Senatu też na najbliższym (art. 95f RSejm); nie ma zasady dyskontynuacji...

Źródła prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

, ale pewne zasady są stosowane, np. zasada dyskontynuacji prac parlamentu choć nie została nigdzie zapisana...