Funkcja ustawodawcza parlamentu.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja ustawodawcza parlamentu. - strona 1 Funkcja ustawodawcza parlamentu. - strona 2

Fragment notatki:

FUNKCJA USTAWODAWCZA PARLAMENTU etapy trybu ustawodawczego w Konstytucji: art. 118 - inicjatywa ustawodawcza;
art. 119-120 - rozpatrzenie projektu przez Sejm i ew. uchwalenie ustawy;
art. 121 ust. 1 i 2 - rozpatrzenie ustawy przez Senat i ew. uchwalenie poprawek bądź odrzucenie ustawy;
art. 121 ust. 3 - rozpatrzenie uchwały Senatu przez Sejm;
art. 122 - podpisanie przez prezydenta i ogłoszenie (warunek wejścia w życie) albo możliwość zwrócenia ustawy Sejmowi lub wniosek do TK o zbadanie konstytucyjności;
Regulamin pracy RM z 2002 r. i rozp. premiera z 2002 w sprawie zasad techniki prawodawczej → tryb przygotowania projektu przez rząd;
Inicjatywa ustawodawcza: to prawo konstytucyjnie określonych podmiotów do wnoszenia projektów ustaw do Sejmu, z jednoczesnym obowiązkiem ich rozpatrzenia przez Sejm ; przysługuje : posłom → art. 32 ust. 2 - komisje sejmowe lub min. 15 posłów; Senatowi → konieczna uchwała całej izby; Prezydentowi RP ; Radzie Ministrów ; grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu ; inicjatywa obywatelska → etapy:
tworzy się komitet inicjatywy obywatelskiej dla przygotowania projektu i zebrania podpisów;
po zebraniu pierwszych 1000 podpisów przewodniczący komitetu informuje Marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu;
komitet uzyskuje osobowość prawną z chwilą przyjęcia zawiadomienia przez Marszałka, a odmowa gdy braki formalne → spory rozstrzyga SN (wejście władzy sądowniczej w kompetencje Sejmu, ale tak jest ze względu na prawo każdego obywatela do sądu);
od tej chwili treść projektu nie może się zmienić ;
po zebraniu 100000 podpisów tekst przekazywany Marszałkowi, a Marszałek może go nie przyjąć gdy jest zmieniony (rozstrzyga SN), a gdy ma wątpliwości co do poprawności podpisów może się zwrócić do PKW, i jeśli ona orzeknie, że podpisów jest za mało, Marszałek orzeka o nie nadaniu biegu → SN rozstrzyga;
projekt musi odpowiadać wymogom projektów ustaw i jest możliwe wniesienie kilku konkurencyjnych projektów;
nie podlega zasadzie dyskontynuacji → pierwsze czytanie najpóźniej po 3 miesiącach , lub po 6 od pierwszego posiedzenia, a pełnomocnik może brać udział na zasadach ogólnych;
komitet nie może dostawać pieniędzy ze środków publicznych oraz ze środków z elementem obcym; podmiotowe ograniczenia inicjatywy ustawodawczej : projekt ustawy budżetowej (ustawy o prowizorium budżetowym) oraz projekty ustaw bezpośrednio wyznaczających sytuację finansów państwowych → tylko RM (art. 221); projekt zmiany Konstytucji → 1/5 posłów, Senat i Prezydent (art. 235 ust. 1); ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz