Konstytucyjny system organów państwowych

note /search

Konstasygnata i perogatywa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1540

KONTRASYGNATA I PREROGATYWY kontrasygnata pełni 2 funkcje ustrojowe : uzależnia prezydenta od premiera ; przejęcie przez premiera odpowiedzialności politycznej za ten akt , co powoduje pośrednie uzależnienie prezydenta od parlamentu ; prerogatywy - akty prezydenta zwolnione z obowiązku złożenia kon...

Krajowa Rada Sądownictwa - Minister Sprawiedliwości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1113

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA organ kolegialny uplasowany pomiędzy władzami , którego zadaniem jest pośredniczenie w podejmowaniu przez egzekutywę i legislatywę decyzji dot. sądownictwa , reprezentowanie interesów władzy sądowniczej , ochrona

Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyłączenie zasady hierarchicznego podporządkowania w stosunku do samorządu terytorialnego, a zastąpienie jej procedurami nadzorczymi ; nadzór to szczególna relacja pomiędzy podmiotami w adm. publ., w ramach której: organ nadzorujący ma pewne środki ...

Ochrona praw i wolności, a konstytucyjne obowiązki jednostki.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI szczególne ograniczenie ochrony niektórych praw ( art. 81 ) → tzn. tylko w granicach określonych w ustawie (czyli ograniczenie bezpośredniego stosowania Konstytucji, ale wciąż nie mogą one pozbawiać tych praw ich istoty i art. 81 nie wyklucza skargi konstytucyjnej): art. 65 ...

Odpowiedzialność konstytucyjna.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1862

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA odpowiedzialność konstytucyjna (prawna) to odpowiedzialność za naruszenie prawa realizowana z inicjatywy parlamentu przed organem władzy sądowniczej ; historia instytucji : TRYBUNAŁ STANU TS to odrębny organ władzy sądowniczej , przeznaczony do realizacji odpowiedzia...

Ograniczenie praw i wolności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1519

OGRANICZENIA PRAW I WOLNOŚCI konstytucyjne zasady ograniczeń praw i wolności ( art. 31 ust. 3 ): aspekt formalny - ustanawiane jedynie w ustawie; aspekt materialny - ustanowione dla ochrony następujących zasad: bezpieczeństwa państwa porządku publicznego środowiska zdrowia publicznego moralności pu...

Organizacja wewnętrzna parlamentu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1575

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PARLAMENTU Powszechnie odróżnia się organy kierownicze i pomocnicze Sejmu i Senatu, które muszą składać się z posłów/senatorów, a wpływ na ich kształt ma tylko dana izba. Organem apolitycznym i permanentnym jest Kancela...

Parlament - struktura, skład i organizacja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1631

PARLAMENT. STRUKTURA, SKŁAD I ORGANIZACJA WPROWADZENIE istnienie parlamentu , który skupia w sobie kompetencje ustawodawcze i kontrolne względem władzy wykonawczej, będący organem naczelnym, demokratycznie wybieranym przez Naród jest podstawową przesłanką demokratyzmu państwa ; istotą parlamentu j...

Podmioty praw i wolności.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2548

PODMIOTY PRAW I WOLNOŚCI obywatele - cudzoziemcy : uregulowania prawne : Konstytucja ; ustawa o obywatelstwie polskim z 1962 r. (niespójna z Konstytucją); obywatelstwo nabywa się prawem krwi (art. 34 ust. 1) oraz (wg ustawy): na wniosek osoby zainteresowanej lub z mocy prawa , jak w przypadku repat...

Postępowanie przed Trybunałem Stanu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2107

POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM STANU 5 zasadniczych stadiów: zgłoszenie wstępnego wniosku; postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej; postawienie w stan oskarżenia; rozpoznanie sprawy przez TS w I inst...