Ograniczenie praw i wolności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczenie praw i wolności - strona 1 Ograniczenie praw i wolności - strona 2

Fragment notatki:

OGRANICZENIA PRAW I WOLNOŚCI konstytucyjne zasady ograniczeń praw i wolności ( art. 31 ust. 3 ): aspekt formalny - ustanawiane jedynie w ustawie; aspekt materialny - ustanowione dla ochrony następujących zasad: bezpieczeństwa państwa porządku publicznego środowiska zdrowia publicznego moralności publicznej wolności i praw innych osób „ ograniczenia ograniczeń”: zasada proporcjonalności oraz koncepcja istoty poszczególnych praw i wolności . zasada proporcjonalności - opiera się na idei zakazu nadmiernej ingerencji, tzn. wprowadzenie ograniczeń tylko w zakresie niezbędnym, a podstawową miarą tego, co niezbędne jest porównanie rangi interesu publicznego, któremu dane ograniczenie ma służyć i rangi prawa czy wolności, które ma zostać ograniczone („… gdy są konieczne w demokratycznym państwie…”) → 2 idee: ograniczenie może być wprowadzone tylko w koniecznym zakresie , tzn. (według TK z 1995) ważne jest udzielenie odpowiedzi na trzy pytania: (1) czy wprowadzana regulacja ustawodawcza jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków; (2) czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana; (3) czy efekty wprowadzonej regulacji pozostaną w proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela; ocena odpowiedzi na pytanie czy proporcja zachodzi odniesiono do pojęcia państwa demokratycznego (inaczej demokratyczne państwo prawa), a więc konieczne jest uwzględnienie wszystkich elementów określających istotę demokratycznego państwa prawa. Problem ograniczeń koniecznych w społeczeństwie demokratycznym znalazł szerokie rozwinięcie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; koncepcja istoty poszczególnych praw i wolności - opiera się na założeniu istnienia takiej części prawa, bez którego dane prawo nie istnieje i takiej części prawa, które stanowi jedynie otoczkę tego prawa, więc bez niego istnienie prawa nie jest zagrożone. Naruszenie istoty prawa należy rozpatrywać w dwóch wymiarach: negatywnym - oznaczający nakaz miarkowania ograniczeń; pozytywnym - nawet w przypadku chronienia wartości wymienionych w art. 32 ust. 3 nie można naruszyć rdzenia praw i wolności;
naruszenie to nie tylko zniesienie , ale również wprowadzenie takich ograniczeń, które uniemożliwiają realizację prawa; technika harmonizowania/balansowania kolidujących ze sobą interesów : ograniczenia możliwe tylko gdy konstytucja to wyraźnie dopuszcza ;
stosowanie tej techniki musi opierać się na kryteriach aksjologicznych , które należy odnaleźć w Konstytucji, jak demokratyczne państwo prawne, zasada godności, równości i wolności;


(…)

… być też uregulowania dotyczące poszczególnych praw i możliwości ich ograniczania (art. 53 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 4, art. 60 ust. 3, art. 64 ust. 3);
szczególna sytuacja → w razie wystąpienia stanu nadzwyczajnego - 3 kwestie:
istotą stanu nadzwyczajnego jest wprowadzenie ograniczeń praw i wolności jednostki, więc najważniejsze jest ustalenie zakresu i procedur wprowadzania tych ograniczeń;
unormowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz