Ograniczenia wolności słowa w konstytucji RP-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ograniczenia wolności słowa w konstytucji RP-opracowanie - strona 1  Ograniczenia wolności słowa w konstytucji RP-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

OGRANICZENIA WOLNOŚCI SŁOWA W KONSTYTUCJI RP
Art. 31 ust. 3: ograniczenia wolności mogą być ustanowione tylko wtedy gdy:
Są koniecznie w demokratycznym państwie prawa dla jego bezpieczeństwa (strategia militarna, gospodarcza, międzynarodowa) lub porządku publicznego (zapewnienie ładu zewnętrznego dla wszystkuch obywateli);
Są konieczne dla ochrony środowiska;
Są konieczne dla ochrony zdrowia;
Są konieczne dla moralności publicznej (nieobrażanie swoim zachowaniem innych);
Są konieczne dla zachowania wolności innych osób)
Art. 31 ust. 2: Każdy powinien szanować wolności i praw innych osób.
Art. 47: Każdy ma prawo do ochrony prawnej, życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia.
Art. 54 ust. 2: Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
Art. 61 ust. 1: Dopuszcza się możliwość ograniczenia dostępu do informacji z racji na:
Ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych;
Ochronę porządku publicznego;
Ochronę bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
Regulacje zawarte w konstytucji mają charakter podstawowy i wymagają, aby im były podporządkowane wszystkie normy państwowe. Podporządkowane są więc: ustawa o prawie prasowym, ustawa o radiofonii i telewizji,
ustawę o prawach autorskich. W konstytucję RP wpisane jest istnienie KRRiT (art. 213 i 214). Art. 213: KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w tadiofnii i telewizji.
Art. 214: Członkowie Krajowej Rady są powoływani przez sejm, senat i prezydenta. Nie mogą należeć do partii politycznych i związków zawodowych. Nie mogą też prowadzić działalności publicznej „nie dająca się pogodzić z godnością pełnionej funkcji” (mogą być nauczycielami akademickimi).
Zakaz cenzury jest wpisany w system demokratyczny, a kontrola prewencyjna dotyczyła uprzednio wszystkich publikacji, które były wydawane. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz