Prawo mediów

note /search

Historia prawa autorskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo mediów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1274

Pojęcie prawa autorskiego Ustawa wprowadzona w 1926 roku za inicjatywą Fryderyka Zola. Uzupełnienie prawa autorskiego odbywało się na podstawie orzeczeń Sądu Najwyższego. Od powstania prawa dokonano w nim wiele dookreśleń: 1932 - przedmiotem prawa autorskiego mogą być kolekcje afiszów i ogłoszeń,...

Ograniczenia wolności słowa w konstytucji RP-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo mediów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1162

OGRANICZENIA WOLNOŚCI SŁOWA W KONSTYTUCJI RP Art. 31 ust. 3: ograniczenia wolności mogą być ustanowione tylko wtedy gdy: Są koniecznie w demokratycznym państwie prawa dla jego bezpieczeństwa (strategia militarna, gospodarcza, międzynarodowa) lub porządku publicznego (zapewnienie ładu zewnętrznego ...

Ogólne zasady prawa autorskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo mediów
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1225

Prawo autorskie zasady ogólne Normy prawa autorskiego chronią twórczość literacką naukową i artystyczną. Przedmiotem prawa autorskiego jest każde dzieło literackie, naukowe i artystyczne, ustalone w jakiejkolwiek postaci i posiadające ce...

Podmiot prawa autorskiego-opracowanie - Pracodawca

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo mediów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1127

ROZDZIAŁ II PODMIOT prawa autorskiego Podmiotem prawa autorskiego jest twórca dzieła. Art. 8: Prawo autorskie przysługuje twórcy - osobie, której nazwisko uwidoczniono na utworze. Art. 9: Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Za współtwórców dzieła można jednak uznawać tylko te osoby,...

Podstawowe założenia demokracji-opracowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo mediów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1484

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DEMOKRACJI Za twórcę najstarszego ustroju demokratycznego w Atenach uważany jest Klerstenes (V w. p.n.e.). Najsłynniejsi rzymscy i greccy myśliciele opowiadali się przeciw demokracji (Platon, Sokrates, Arystoteles). Sposoby definiowania demokracji: AKSJOLOGICZNY - jest to spo...

Prawo międzynarodowe chroniące wolność słowa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo mediów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1295

PRAWO MIĘDZYNARODOWE (RATYFIKOWANE PRZEZ POLSKĘ) EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI z dn. 4 XI 1950r. ma szczególne znaczenie. Jej postanowienia są dla Polski wiążące, co wynika wprost z Konstytucji, z art 241 i art.89, ust.1. Wolność wypowiedzi jest zagwarantow...

Prawo mediów- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo mediów
Pobrań: 2324
Wyświetleń: 4739

I. Prawo prasowe i autorskie 05.10.2006 r. Lektury: 1. B. Michalski „Podstawowe problemy prawa prasowego”, Warszawa 1998 r. 2. J. Barta i J. Dobosz „Prawo prasowe”, Kraków 1989 r. 3. J. Sobczak „Prawo prasowe w systemie polityczno – praw...

Treść prawa autorskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo mediów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 896

ROZDZIAŁ III TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO USTALENIE UTWORU Fundamentalną przesłanką prawa autorskiego jest ustalenie utworu. Jest to stworzenie możliwości zapoznania się z utworem choćby jednemu odbiorcy poza jego twórcą (tzw. świadek autorstwa). Bez ustalenia nie może być w ogóle mowy o powstaniu jaki...

Notatki z ćwiczeń - Prawo autorskie

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo mediów
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2184

Prawo Mediów 10.04.2012 Prawo autorskie Twórca utworu- człowiek Istota utworu- jego wartość. NIE. Każdy jest tak samo chroniony, czy to osoba sławna czy zwykły człowiek, więzień. Kwestie sporne-sąd rozstrzyga, kto jest autorem, na podstawie świadków, dowodów itd. Co jest utworem? Obraz, wiersz,...