Prawo międzynarodowe chroniące wolność słowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo międzynarodowe chroniące wolność słowa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE (RATYFIKOWANE PRZEZ POLSKĘ)
EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI z dn. 4 XI 1950r. ma szczególne znaczenie. Jej postanowienia są dla Polski wiążące, co wynika wprost z Konstytucji, z art 241 i art.89, ust.1.
Wolność wypowiedzi jest zagwarantowana w art. 10. konwencji jako prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei, bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.
Konwencja nie traktuje tej wolności bezwzględnie, stwierdza bowiem w art.10, ust.2: korzystanie z tych wolności, pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność, może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwa z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób, oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.
Przepisy te nabierają rzeczywistej treści i znaczenia dopiero w wyniku ich interpretacji przez Trybunał Konstytucyjny, Sądy Krajowe i przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (pilnuje przestrzegania umów międzynarodowych).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz