Prawo mediów- skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 4319
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo mediów- skrypt - strona 1  Prawo mediów- skrypt - strona 2  Prawo mediów- skrypt - strona 3

Fragment notatki:

I. Prawo prasowe i autorskie 05.10.2006 r.
Lektury:
1. B. Michalski „Podstawowe problemy prawa prasowego”, Warszawa 1998 r.
2. J. Barta i J. Dobosz „Prawo prasowe”, Kraków 1989 r.
3. J. Sobczak „Prawo prasowe w systemie polityczno – prawnym Rzeczpospolitej” w: Media i
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dziennikarstwo na przełomie wieków. Warszawa ’98.
J. Sobczak „Ustawa. Prawo prasowe - komentarz”, Warszawa 1999.
Traple „Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, Warszawa 1995.
J. Barta, R. Markiewicz „Internet a prawo”, Kraków 1998.
J. Sobczak „Ochrona prawna tytułu prasowego”
T. Koniak, B. Michalski „Problemy prawne zawodu dziennikarskiego”, Warszawa 1998.
Karpowicz „Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy”, Warszawa 1996
Prawo cywilne – (stanowione) wg. definicji klasycznej: prawo stanowione jest to rozumne
rozporządzenie mające na celu dobro ogółu.
Def. Klasyczna – ma związek z prawem rzymskim. Ojczyzna prawa – Rzym – źródło prawa
podstawowego).
Prawo to jest wydane i ogłoszone przez prawowite władze. Prawo stanowione konkretyzuje
obowiązki członków danej społeczności i wskazuje na konkretne normy, postępowania, może
także odwoływać się do odpowiednich sankcji.
Prawo stanowione jest konieczne dla zachowania porządku społecznego.
Prawo to podlega uwarunkowaniom historycznym, a więc jest zmienne (zmiana prawa nowelizacja)
Istnieje obowiązek dostosowania się do jego przepisów, także do zmieniających się okoliczności,
aby prawo służyło lepiej wspólnemu dobru.
Prawo stanowione jest podstawą ładu społecznego.
Aby mogło być właściwie realizowane dobro wspólne, obywatele winni mieć szacunek dla
prawa.
Dobrem wspólnym zarządza administracja państwa - rząd, agendy rządowe.
Dobro wspólne stanowi: gospodarka, finanse, kultura, oświata, media, dziedzictwo
Polityka – roztropna troska o dobro wspólne. (Tomasz z Akwinu powtórzył to za Arystotelesem)
Szacunek dla prawa się należy gdy jest ono: rozumne, godziwe, zgodne z dobrem wspólnym.
Szacunek jest zobowiązaniem wszystkich obywateli i powinnością dla sprawujących władzę.
Pierwszym i podstawowym obowiązkiem państwa jest tworzenie norm prawnych dla życia
zbiorowego. Zasadniczym kodeksem prawnym jest Konstytucja. Porządek prawny należy się do
władzy ustawodawczej (najwyższa władza - Sejm).
Fundamentem wszystkich praw powinno być prawo naturalne przynależne ludzkiej kulturze.
Podstawową zasadą porządku prawnego jest ochrona osoby ludzkiej w życiu publicznym.
Kościół uczy, że prawo państwowe obowiązuje zarówno władzę jak i obywateli w sumieniu.
Zobowiązanie to płynie z porządku etycznego, który domaga się troski o wspólne dobro. Dobro
wspólne może być zachowane przy wypełnianiu praworządności przez wszystkich obywateli.
Obywatelem jest każdy sprawujący władzę.
Aby konkretny przepis obowiązywał w sumieniu musi być:
• godziwy,
• zgodny z prawem Boskim i naturalnym,
• sprawiedliwy,
• możliwy do wykonania,
• konieczny lub prawdziwie pożyteczny dla wspólnego dobra.
Aby prawo obowiązywało musi być stanowione ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz