Ilościowe i jakościowe przemiany prasy lokalnej w latach 90.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ilościowe i jakościowe przemiany prasy lokalnej w latach 90. - strona 1 Ilościowe i jakościowe przemiany prasy lokalnej w latach 90. - strona 2 Ilościowe i jakościowe przemiany prasy lokalnej w latach 90. - strona 3

Fragment notatki:

Ilościowe i jakościowe przemiany prasy lokalnej w latach 90. Charakterystyczna sytuacja zaistniała na przełomie lat 1988/1989 - zaczęły powstawać komitety obywatelskie; pojawiła się coraz większa ilość prasy opozycyjnej; funkcjonowała nadal lokalna prasa związana z PRL. Należały do niej następujące sektory: legalnie rozpowszechniane pisma lokalne, wydawane przez różne oddziały PRL-owskie, terenowe oddziały PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego); prasowe tytuły ogólnoinformacyjne o charakterze lokalnym, wydawali je działacze społeczni; regionalne czasopisma popularno-naukowe wydawane przez miejscowych działaczy; periodyki wydawane przez agendy centralnych agencji młodzieżowych; prasa zakładowa. Czołową pozycję na przełomie 1989/1990 zaczęła odgrywać prasa solidarnościowa. Polityczne determinanty rozwoju prasy lokalnej już po przełomie, po czerwcu 1989 roku. Ważne decyzje zapadły już podczas obrad Okrągłego Stołu (6.02-5.04 1989). Określono wtedy zadania mediów w Polsce: Prasa miała dostarczać mieszkańcom regionów rzetelne i aktualne informacje. Prasa miała informować o zróżnicowaniu opinii społecznej i o różnych postawach obywateli. Prasa miała kontrolować władzę, ujawniać i łagodzić konflikty społeczne. Prasa miała współdziałać we wprowadzaniu reform demokratycznych. Media uczyniono jedną z zasadniczych instytucji sprawujących kontrolę nad władzami. Stały się filarem społecznym. Podstawowy wpływ na rozwój prasy lokalnej miały procesy społeczno-polityczne i ekonomiczne. Wymienia się 3 podstawowe procesy, które miały bezpośredni wpływ na rozwój prasy lokalnej: demokratyzacja życia społecznego
liberalizacja gospodarki
decentralizacja władzy. Ostateczna likwidacja Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa, Książka, Ruch” nastąpiła 22 marca 1990 roku. Spowodowało to następujące przeobrażenia mediów: proces demonopolizacji i prywatyzacji prasy lokalnej; zastosowanie w działalności wydawnictw nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Jak opisać złożony proces przechodzenia od państwowo-partyjnego systemu monopolistyczno-centralistycznego, który obowiązywał w PRL, do prywatnego systemu pluralistycznego o charakterze komercyjnym? Lektury odnoszące się do transformacji rynku prasowo-wydawniczego w Polsce w latach 1990-1995: Transformacja prasy polskiej 1989-1992, pod red. Aliny Słomkowskiej, Warszawa 1992. Dylematy transformacji prasy polskiej 1989-1993, pod red. Aliny Słomkowskiej, Warszawa 1994.

(…)

…, Telewizja., Toruń 1999. J. Sobczak, Ustawa prawo prasowe. Komentarz., Warszawa 1999. Społeczne determinanty rozwoju prasy lokalnej w latach 90.: Olbrzymie zaangażowanie poszczególnych osób, grup, stowarzyszeń lokalnych, władz lokalnych. Autentyczne, wyraźne zapotrzebowanie na prasę lokalną. Gazety i czasopisma lokalne zaspokajające oczekiwania określonych grup społecznych stały się ważnym elementem…
…, parlamentarne, prezydenckie, referendum w sprawie konstytucji, powstanie nowych partii i ruchów politycznych. Dynamiczny wzrost liczby tytułów prasy lokalnej przypada na lata 1990-1992. Czas regresu przypadał wtedy, kiedy nie było wyborów. W latach 2000-2002 rozpoczęło się w prasie lokalnej wyraźne, systematyczne zmniejszenie się liczby nowych inicjatyw prasowych. Lokalny rynek prasowy w Polsce osiągnął okres…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz