Prasa powojenna w Polsce- Prasa w latach 1945- 1989

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prasa powojenna w Polsce- Prasa w latach 1945- 1989 - strona 1  Prasa powojenna w Polsce- Prasa w latach 1945- 1989 - strona 2

Fragment notatki:

1944/5 - 1989
Prasa powojenna - doszczętne zniszczenie stołecznego centrum prasowo - wydawniczego i
informacyjnego, prasa na usługach partii i organizacji politycznych oraz społecznokulturalnych.
Cechy polskiego systemu prasowego: społeczna (państwowa) forma własności,
wszechwładna kontrola partii rządzącej, względny pluralizm światopoglądowy. Obok
wydawnictw upowszechniających ideologię marksistowsko- leninowską istniały pisma
propagujące inną orientację, najczęściej katolicką Znak, Gość Niedzielny.
Powojenne wydawnictwa prasowe:
Czytelnik: Rzeczpospolita, Życie Warszawy, Dziennik Polski;
Wiedza: Robotnik, Naprzód, Przegląd Socjalistyczny, Nowiny Literackie, Express
Wieczorny;
Nowa Epoka: Kurier Codzienny, Młoda Demokracja, Kurier Wielkopolski;
Chłopski Świat: Dziennik Ludowy, Gazeta Ludowa, Zielony Sztandar;
Centralizacja partyjnego aparatu wydawniczego
W 1947 Polska Partia Robotnicza powołała scentralizowane wydawnictwo o charakterze
spółdzielczym RSW Prasę, które przejęło agendy wydawnicze poszczególnych komitetów
wojewódzkich PPR, w tym wydawanie centralnego organu KC - Głosu Ludu. Od 16 grudnia
1948 roku czołową gazetą staje się organ KC PZPR - Trybuna Ludu - najważniejszy organ
(prasowy) w PRL-u. Najdłużej ukazujący się tytuł w Polsce powojennej - od 24 marca 1944
roku redagowany przez ks. J. Piwowarczyka i J. Turowicza. Po 1953 “odwilż” na rynku
prasowym. Pojawiają się inne tytuły gazet i czasopism, treścią odchodzące od problematyki
produkcji, np. magazyn młodzieżowy Dookoła Świata. 4 IX 1954 roku Po Prostu (od 1947)
ukazuje się z zieloną winietą, w latach 1956/57 (do likwidacji) jest trybuną środowisk
reformatorskich
“PRZEKRÓJ” od 15 IV 1945 roku szlagier wydawniczy PRL-u.
Nawet prasa sportowa jest podporządkowana propagandzie.
1980 - powstaje NSZZ “Solidarność”, 13 XII 1981 Stan Wojenny.
Silnie rozwija się prasa podziemna, (alternatywna), która swoje początki miała już w latach
wcześniejszych.
1989 - ... wolność prasy
W 1989 roku nowelizacja prawa prasowego, wprowadza m.in. zgłoszeniowy system
powoływania nowych tytułów.
W 1990 Sejm przyjął ustawę o likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch.
Wpływ wydawnictw zagranicznych na polski rynek prasowy, udział kapitału obcego ocenia
się na 80-90%
Komputeryzacja, przechodzenie na druk offsetowy, lepszy papier, zmiany w organizacji pracy
redakcji oraz zmiany kadrowe;
Obecnie rynek prasy kolorowej obejmuje kilkaset tytułów


(…)


· czasopisma “rozumiejące znaki czasu”: Przewodnik Katolicki,
· “politykujące”: Rodzina Radia Maryja,
· intelektualnie otwarte: Znak, Więź

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz