Podstawowe założenia demokracji-opracowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Podstawowe założenia demokracji-opracowania - strona 1  Podstawowe założenia demokracji-opracowania - strona 2

Fragment notatki:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DEMOKRACJI
Za twórcę najstarszego ustroju demokratycznego w Atenach uważany jest Klerstenes (V w. p.n.e.). Najsłynniejsi rzymscy i greccy myśliciele opowiadali się przeciw demokracji (Platon, Sokrates, Arystoteles).
Sposoby definiowania demokracji:
AKSJOLOGICZNY - jest to sposób rządzenia w oparciu o wartości, m.in. wolność, równość, godność człowieka, sprawiedliwość, pluralizm, tolerancja;
PROCEDURALNY - oparty o zasady prawno-ustrojowe: suwerenności narodu i społeczeństwa, zasada reprezentacji w wyborach powszechnych, uznanie wyborów za źródło legitymizacji (upoważnienie) władzy, podział władzy, swoboda dostępu do stanowisk, swoboda zrzeszeń;
MATERIALNY - demokracja oparta o system materialny. Głównym założeniem jest likwidacja nierówności i ochrona mniejszości politycznych.
Można też mówić o demokracji liberalnej, w której uczestniczymy, opartej na kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, pluralizm polityczny, rządy prawa, podział władzy, poszanowanie mniejszości, neutralność światopoglądową. W założeniach ustroju demokratycznego celem jest pełniejszy rozwój wszystkich członków społeczeństwa i wszystkich grup społecznych, a nie tyko wybranych. Nikt nie może być uprzywilejowany kosztem innych.
Dobro wspólne realizowane jest przez zbiorowe decyzje. Politycy wybierani są przez całe społeczeństwo. Wszystkie instytucje życia publicznego mają obowiązek współpracy dla wspólnego dobra. Aby zasady te mogły działać, konieczna jest dobra organizacja całego społeczeństwa. Jest to możliwe za pośrednictwem mediów właściwie działających. Funkcjonowanie mediów zależy od instytucji, które winny ułatwiać zdobywanie materiałów. Bez prawa demokracja nie istnieje. Są 4 rodzaje demokracji (aksjologiczna, proceduralna, materialna, liberalna).
DEMOKRACJA I DUALNY SYSTEM MEDIALNY
Zasadą demokracji jest tzw.wolny rynek, który dotyczy nie tyko gospodarki czy ekonomii, ale także kultury i mediów. System ekonomiczny dominuje nad systemem kulturowym, dlatego w Polsce media są ściśle związane z ekonomią i są jej podporządkowane. Dokonuje się także gwałtowny rozwój technologii medialnych. W Polsce istnieją media komercyjne i publiczne. Komercjalizacji sprzyja ustawodastwo UE, które Polska przyjęła. Media komercyjne w świecie globalizacji powiązane są najczęściej z wielkimi koncernami. Dominuje więc zjawisko imperializmu ekonomicznego, za którym idzie imperializm informacyjny i ogólnokulturowy. W tym układzie media często zagrażają samej kulturze ze względu na globalizację świadomości i światopoglądu Polaków (kultura jest związana z narodem, bo wynika z tradycji i historii narodu).
Komercjalizacja podejmuje informacje i programy związane z niskim poziomem (lekkie, łatwe, przyjemne). Komercyjny system medialny operuje słownictwem z zakresu języka potocznego. Od strony koncernów kładzie się nacisk na zysk, a ze strony obiorców na to co łatwe i zabawne. W ten sposób powoduje się obniżenie kultury. Media pubiczne teoretycznie związane są z całym społeczeństwem. KRRiT wybiera Sejm, Parlament, jest więc upartyjniona.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz